Från och med
 -
Till och med
Visar 1-10 av de 57 senaste notiserna

Näringsministern fick arbetssällskap

Under en arbetsdag fick Näringsminister Annie Lööf sällskap av Cecilia Johansson, företagare, från Vrigstad. Dagen bjöd på så väl ambassadmingel som företagarträff på Espresso House, och riksdagsbesök. Initiativet har sitt ursprung i arbetet med Golden Rules of Leadership.

Förslag om nationella patentansökningar på engelska

Regeringen har i dag lämnat över en remiss till Lagrådet som innehåller förslag om att nationella patentansökningar ska kunna behandlas och beviljas på engelska. Förslagen syftar till att minska kostnaderna i samband med patentansökningar och därmed främja innovation och forskning.

Annie Lööf talar om vikten av entreprenörskap

Onsdagen den 13 november, i samband med mässan ELMIA Subcontractor, träffade näringsministern lokala företagare och samtalade om vikten av entreprenörskap. I samtalet framhöll Lööf bland annat vikten av att tidigt skapa kunskap om företagande och entreprenörskap i skolan.

Satsningar för att underlätta för små och växande företag

I dag presenterade näringsminister Annie Lööf satsningar i höstens budget för att underlätta för små och växande företag.

Annie Lööf tillsammans med ambassadörer för kvinnors företagande. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Golden Rules of Leadership och jobbskuggning i fokus på ambassadörsträff

I går deltog näringsminister Annie Lööf på den nationella konferensen för ambassadörer för kvinnors företagande. På konferensen presenterade Annie Lööf Golden Rules of Leadership som är ett initiativ som bygger på öppenhet och generositet - att dela med sig av nätverk och kunskap till varandra.

Näringsminister Annie Lööf talade om regeringens arbete med förenklingsfrågor. Foto: Näringsdepartementet

Fjärde året för Förenklingsdagen!

Den 30 november anordnade Näringsdepartementet för fjärde gången Förenklingsdagen. Det var en dag för kunskap och inspiration för alla som arbetar med att förenkla för företagen.

Näringsminister Annie Lööf tog emot rapport från OECD

I dag överlämnade OECD sin rapport "Reviw of innovation in Sweden - Overall assessment and recommendations" till näringsminister Annie Lööf. Översynen, som har gjorts på uppdrag av Näringsdepartementet utvärderar hur den svenska innovationspolitiken fungerar idag och kommer med rekommendationer för framtiden. Översynen var en del av regeringens arbete med den nationella innovationsstrategin.

- OECD:s översyn sätter ljuset på ett antal viktiga frågor och vi kommer vid genomförandet av den nationella innovationsstrategin involvera dessa i vårt arbete. En del har vi redan påbörjat som till exempel en rad initiativ för innovationsstöd till små och medelstora företag, kring området för innovationsupphandling och det offentliga stödet för tidigt riskkapital och ramvillkoren i samband med beskattningen av företag och investeringar, sade Annie Lööf vid mottagandet av rapporten.

Avspark för den nationella innovationsstrategin

Fredagen den 23 november arrangerar Näringsdepartementet en seminariedag för hur den nationella innovationsstrategin ska förverkligas och följas upp. Näringsminister Annie Lööf leder dagen och drar upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet.

- Vår innovationsförmåga är avgörande för hur vi stärker vår konkurrenskraft, skapar nya jobb och möter samhällets utmaningar. För att vi ska nå målen i innovationsstrategin behöver vi alla gemensamt kavla upp ärmarna och dra åt samma håll, säger Annie Lööf.

Seminariet kan följas direkt mellan kl. 9.00-12.00 eller ses i efterhand. Twittra gärna med #snis

Fakturabedrägeri - vad gäller?

Fakturabedrägeri, även kallat bluffakturor, innebär att någon som uppträder som en säljare eller marknadsförare skapar en felaktig föreställning om att någon annan är betalningsskyldig. I ett nytt faktablad, framtaget av Näringsdepartementet och Justitiedepartementet, finns översiktlig information som kan vara till hjälp för dig om du råkar ut för fakturabedrägeri.

Näringsminister Annie Lööf invigningstalade på GeoArena i Uppsala. Foto: Karl-Erik Alnavik, SGU

Dialogmöte med fokus på miljöprövning och andra nyttjande- och bevarandeintressen

Den 16-17 oktober anordnade Sveriges geologiska undersökning (SGU) GeoArena, en konferens om geologi. Konferensen invigdes av näringsminister Annie Lööf och i samband med den hölls det fjärde och avslutande dialogmötet i arbetet med mineralstrategin.