Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Barbro Holmberg ny landshövding i Gävleborg

Regeringen har i dag utsett Barbro Holmberg till ny landshövding i Gävleborgs län från och med den 21 januari 2008 till och med den 20 januari 2014.

- Med ett tidigare statsråd som landshövding får Gävleborgs län en synnerligen kompetent resurs till länet. Barbro Holmberg har en gedigen bakgrund och ett starkt engagemang inom flera områden och inte minst inom det sociala om området, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.


Barbro Holmberg var 2003-2006 statsråd vid utrikesdepartementet och dessförinnan generaldirektör vid Migrationsverket. Dessförinnan har hon arbetat som statssekreterare vid utrikesdepartementet samt deltagit i flera statliga utredningar. Barbro Holmberg har även gett ut böcker på det sociala området samt arbetat som redaktör på tidskriften Socialpolitik och Psykologtidningen.


- Det är roligt att nu få ta sig an ett nytt uppdrag och att som landshövding få vara med att arbeta för utvecklingen i Gävleborgs län. Gävleborg är ett spännande län med goda etableringsmöjligheter för företag, bra kommunikationer, en expanderande högskola och ett rikt kulturliv, säger Barbro Holmberg.


Barbro Holmberg är född 1952.


Kontakt

Sarah Lundgren
Vik. Pressekreterare
hos Mats Odell
08-405 22 17
070-385 99 91
Eva Malmborg
Pressekreterare länsstyrelsen
i Gävleborg
070-558 99 27