Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Aktuellt

Ann Linde
På Allmänna rådets dagordning står bland annat omröstningen om kommande värdnation för den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, som nu ligger i London. Omröstningen är viktig för Sverige som presenterat ett mycket kvalitativt erbjudande om att bli EMA:s hem efter att Storbritannien lämnat EU. EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige i Allmänna rådets möte 20 november. Foto: Europeiska unionens råd

Brexit och beslut om EMA-flytt

Allmänna rådet möts 20 november för att förbereda slutsatserna till Europeiska rådet i december. Brexitförhandlingarna kommer att vara ett ämne för EU27 och i marginalen av mötet ska ministrarna besluta var de europeiska myndigheterna EMA och EBA ska ligga efter att Storbritannien lämnat EU.

Anna Ekström vid tidigare rådsmöte
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister och Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister representerar Sverige vid rådsmötet i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Ministrar diskuterar utbildning, ungdom och audiovisuellt

Europeiskt ungdomssamarbete och elevinflytande i utbildningen står på dagordningen för rådsmötet i Bryssel 22-23 maj. Rådet ska dessutom komma överens om förslaget om nya regler för audiovisuella medietjänster, AV-direktivet.

Gruupbild från toppmötet.
Stats- och regeringschefer, arbetsmarknadens parter och andra nyckelaktörer samlades i Göteborg på toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt för att diskutera hur man kan främja rättvisa jobb och tillväxt. Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Toppmöte för rättvisa jobb och tillväxt

Fredag den 17 november ägde toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt rum i Göteborg. Filmer från toppmötet går att se i efterhand på socialsummit17.se.

Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström
Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström undertecknade en gemensam avsiktsförklaring att delta i EU:s permanenta strukturerade samarbete Pesco. Foto: European Union

EU:s försvars- och utrikesministrar diskuterade permanent strukturerat samarbete

Den 13 november träffades EU:s utrikes- och försvarsministrar vid rådet för utrikes frågor (FAC) i Bryssel. Sverige företräddes vid mötet av utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist.

Ann Linde
EU- och handelsminister Ann Linde möter media inför mötet i utrikesrådet 10 novermber. På mötet framförde hon de svenska prioriteringarna inför WTO:s ministermöte i Buenos Aires. Foto: EU-representationen

EU:s handelsministrar diskuterade WTO och frihandel i Bryssel

På handelsministrarnas möte i utrikesrådet 10 november stod förberedelser inför WTO:s ministermöte i Buenos Aires och de pågående handelsförhandlingarna med Mexiko och Mercosur på agendan. Sverige representerades av EU- och handelsminister Ann Linde.

Magdalena Andersson
Kapitalmarknadsfrågor, finansiell tillsyn och moms på e-handel var på dagordningen när Ekofinrådet träffades 7 november. I och med den så kallade Paradisläckan i början av månaden diskuterades också EU:s arbete med att motverka skattefusk och skatteundandragande. Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige på mötet. Foto: EU-representationen

Finansiell tillsyn, kapitalmarknad och momsregler på Ekofinmöte

När EU:s finans- och ekonomiministrar träffades 7 november inom ramen för Ekofinrådet behandlade de förslag om nya regler för moms på e-handel. På dagordningen fanns också finansiell tillsyn och EU:s kapitalmarknadsunion.

Mål och strategier

Europa 2020-strategin

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. En viktig del av Europa 2020-strategin är kvantitativa mål på EU-nivå inom fem områden: sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Arbete för ökad delaktighet i EU

EU- och handelsminister Ann Linde bedriver ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. I samarbete med relevanta aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2818 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida