Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Aktuellt

Ibrahim Baylan intervjuas av TT inför mötet
– Det är positivt att förslaget sätter en lägstanivå för förnybara fordonsbränslen för alla medlemsstater. Förslaget tillåter medlemsstater med hög ambition, som Sverige, att gå före, sa samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan inför ministerrådets möte i Bryssel 18 december. Foto: EU-representationen

EU:s energiministrar överens om EU:s framtida energipolitik

Efter sena förhandlingar i ministerrådet 18 december kom EU:s energiministrar överens om hur flera delar av EU:s framtida energipolitik ska utformas. De enades bland annat om att andelen förnybar energi ska öka fram till 2030 och om hur medlemsstaterna ska bidra till EU:s mål för förnybar energi. De kom också överens om hur EU:s gemensamma elmarknad ska utvecklas.

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven företrädde Sverige på Europeiska rådet 14-15 december. EU-ledarna behandlade försvarssamarbete och migrationsrelaterade frågor och följde också upp toppmötet i Göteborg i november om rättvisa jobb och tillväxt. Foto: Sveriges EU-representation

Säkerhet och försvar, utbildning, kultur och brexit på Europeiska rådet

Säkerhet och försvar, migration och utbildning och kultur stod på dagordningen när statsminister Stefan Löfven träffade EU-kollegorna på Europeiska rådets möte 14-15 december. På mötets andra dag diskuterade de eurosamarbetet och brexit.

Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog när EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar träffades i Bryssel 11-12 december för att bland annat se över inriktningen på EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020. Foto: Sveriges EU-representation

Jordbrukspolitiken efter 2020 och fiske i Atlanten och Nordsjön

På jordbruk- och fiskerådets möte 11-12 december fattade EU-ländernas jordbruks- och fiskeministrar beslut om fiskekvoter för 2018. I överenskommelsen ingår bland annat en begränsning av ålfisket i Östersjön. Rådet diskuterade också inriktningen på EU:s jordbrukspolitik efter 2020.

Mål och strategier

Europa 2020-strategin

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. En viktig del av Europa 2020-strategin är kvantitativa mål på EU-nivå inom fem områden: sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Arbete för ökad delaktighet i EU

EU- och handelsminister Ann Linde bedriver ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. I samarbete med relevanta aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2919 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida