Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Aktuellt

Från en presskonferens i Stockholm med statsminister Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Donald
På Europeiska rådets decembermöte kommer brexitförhandlingarna och toppmötet i Göteborg i november om rättvisa jobb och tillväxt att följas upp. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk har också uppmanat EU-ledarna att diskutera utvecklingen av EU:s migrationspolitik. Bilden är från ett tidigare möte i Stockholm mellan statsminister Stefan Löfven och Donald Tusk. Foto: Regeringskansliet/Martina Huber

Migration, försvarssamarbete och brexit på Europeiska rådet

När statsminister Stefan Löfven träffar sina EU-kollegor på Europeiska rådets möte 14-15 december ska de bland annat behandla migration och säkerhet och försvar. På mötets andra dag behandlar stats- och regeringscheferna eurosamarbetet och förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU, brexit.

Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog när EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar träffades i Bryssel 11-12 december för att bland annat se över inriktningen på EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020. Foto: Sveriges EU-representation

Jordbrukspolitiken efter 2020 och fiske i Atlanten och Nordsjön

Vid Agrifish-rådets möte 11-12 december fattade EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar beslut om fiskekvoter för 2018. I överenskommelsen ingår bland annat en begränsning av ålfisket i Östersjön. Agrifish-rådet diskuterade också inriktningen på EU:s jordbrukspolitik efter 2020.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Ministerrådsmöte i Europabyggnaden i Bryssel. Foto: Europeiska rådet

Handelsrelaterat utvecklingssamarbete på ministerrådsmöte

När utvecklingsministrarna träffades i Bryssel 11 december stod strategin Aid for Trade i fokus. En gemensam diskussion med utrikesministrarna om uppföljning av toppmötet mellan EU och den Afrikanska unionen stod också på agendan.

Mål och strategier

Europa 2020-strategin

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. En viktig del av Europa 2020-strategin är kvantitativa mål på EU-nivå inom fem områden: sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Arbete för ökad delaktighet i EU

EU- och handelsminister Ann Linde bedriver ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. I samarbete med relevanta aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2897 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida