Handel

Handelsgruppen ansvarar för ett brett spektrum av handelsrelaterade frågor. De handlar om varor, tjänster, investeringar, offentlig upphandling, regulativt samarbete, hållbar utveckling och immaterialrätt. Dessa behandlas i handelspolitiska kommittén och i andra närliggande arbetsgrupper. Arbetet rör främst bilaterala frihandelsavtal men också WTO samt lagstiftningsfrågor inom både tull och handel.

Gruppen bevakar Europaparlamentets handelsutskott och har därtill ansvar för transatlantiska relationer (COTRA) respektive EFTA.

Gruppen hör till EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik.

Kontakt

Kristin Eckardt Johannsen
Ministerråd (gruppsamordnare, handelspolitiska kommittén, FAC/handel, frihandelsavtal, multilaterala handelsförhandlingar inklusive WTO)
Telefon +32 (0)2 289 56 21
e-post till Kristin Eckardt Johannsen
Gabriella Save
Förste ambassadsekreterare (Arbetsgruppen för handelsfrågor, skyddsåtgärder, EU:s externa handelspolitik och inre marknad, EFTA)
Telefon +32 (0)2 289 57 36
e-post till Gabriella Save
Lena Lindberg
Förste ambassadsekreterare (tjänster och investeringar, avtal om investeringsskydd, COTRA, samordning av relationer till EP i handelsfrågor)
Telefon +32 (0)2 289 56 76
e-post till Lena Lindberg
Ulrika Lyckman Alnered
Ambassadråd (tullfrågor och tullsamarbete, ursprungsregler och handelsprocedurer)
Telefon +32 (0)2 289 57 42
e-post till Ulrika Lyckman Alnered
Ajla Hasanbegovic
Assistent
Telefon +32 (0)2 289 57 26
e-post till Ajla Hasanbegovic
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen