Rättsliga och inrikes frågor

Gruppen för rättsliga och inrikes frågor ansvarar för bland annat migrationspolitik, kontraterrorism och Schengensamarbetet. Enheten hanterar också ett brett spektra av andra frågor som civilrätt, straffrätt, polissamarbete och krishantering.

Kontakt

Maria Lindgren Saltanova
Rättsråd (Gruppsamordning, horisontella och institutionella frågor, asyl - Dublinförordningen, gränsfrågor - gränsbyrån och Schengen)
Telefon +32 (0)2 289 58 90
e-post till Maria Lindgren Saltanova
Lars Erik Fjellström
Rättsråd (migrationsfrågor i EU:s yttre förbindelser och asyl - omfördelning och vidarebosättning samt skyddsgrund och mottagande)
Telefon +32 (0)2 289 56 53
e-post till Lars Erik Fjellström
Erik Fågelsbo
Rättsråd (straffrättsligt samarbete och Europeiska åklagarmyndigheten)
Telefon +32 (0)2 289 57 01
e-post till Erik Fågelsbo
Sara Johannesson
Ambassadråd (anslutning till Europakonventionen, öppenhetsförordningen, EU:s förvaltningslag)
Telefon +32 (0)2 289 56 23
e-post till Sara Johannesson
Johan Lindberg
Rättsråd (civilrätt, bolagsrätt, immaterialrätt och konsumentfrågor)
Telefon +32 (0)2 289 56 15
e-post till Johan Lindberg
Eva Schultz
Rättsråd (Migration, visum, återvändande, arbetskraftsinvandring, integration och fri rörlighet)
Telefon +32 (0)2 289 57 59
e-post till Eva Schultz
Karolina Kral
Rättsråd (Polissamarbete, Samhällsskydd och beredskap)
Telefon +32 2 289 56 04
e-post till Karolina Kral
Ida Kärnström
Rättsråd (Civilrätt)
Telefon 0032 (0) 2 289 58 54
e-post till Ida Kärnström
Klara Jaeken
Assistent till Fågelsbo, Kärnström, Lindgren Saltanova, Fjellström och Schultz
Telefon +32 (0)2 289 56 83
e-post till Klara Jaeken
Ellen Linder
Assistent till Kral, Lindberg, Johannesson, Strandbacke och enheten)
Telefon +32 (0)2 289 56 60
e-post till Ellen Linder
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen