Sysselsättning och sociala frågor

Gruppen ansvarar för ett brett spektra av frågor både inom arbetsmarknad och social trygghet. Här ingår bland annat socialförsäkringsfrågor, arbetsrätt, sysselsättning, jämställdhet och icke-diskriminering.

Kontakt

Thomas Göransson
Arbetsmarknadsråd (arbetsmarknad och sysselsättning, arbetsrätt, sociala dialogen, arbetsmiljö)
Telefon +32 (0)2 289 58 47
e-post till Thomas Göransson
Karolina Schlyter
Socialråd (socialpolitik, jämställdhet och icke-diskriminering)
Telefon +32 (0)2 289 5725
e-post till Karolina Schlyter
Louise Warenius
Assistent
Telefon +32 (0)2 289 57 58
e-post till Louise Warenius
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen