Ylva Johansson

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Arbetsmarknads- och etableringsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

"Ingen ska behöva börja sitt vuxna liv i arbetslöshet. Det är min övertygelse att en framgångsrik kamp mot ungdomsarbetslösheten förutsätter en bred mobilisering och samverkan mellan bland annat arbetsmarknadens parter, kommuner och landsting, det privata näringslivet och det civila samhällets organisationer."

Aktuellt från Ylva Johansson

 • Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka

  • Ylva Johansson.

   Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Annika Strandhäll och Gustav Fridolin sitter vid ett bord.

   Statsråden Annika Strandhäll och Gustav Fridolin vid dagens pressfika med regeringen.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Annika Strandhäll, Gustav Fridolin, Ylva Johansson, Anders Ygeman och Ann Linde sitter vid ett bord och dricker kaffe samt svarar på frågor från journalister.

   Statsråden Annika Strandhäll, Gustav Fridolin, Ylva Johansson, Anders Ygeman och Ann Linde under pressfika med regeringen.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Anders Ygeman.

   Inrikesminister Anders Ygeman.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Journalister sitter och lyssnar på regeringen i Rosenbad.

   Vid regeringens pressfika bjuds media in att ställa frågor till regeringen som redogör för regeringsbeslut samt andra aktuella frågor.

   Foto. Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Bland ungdomar i Sverige sjunker arbetslösheten snabbt samtidigt som sysselsättningsutvecklingen i Sverige är positiv. Detta var en av nyheterna som regeringen berättade om vid sommarens sista pressfika den 4 augusti.

Foto: Astrakan/Folio.

Kvinnor ska ha halva makten och hela lönen

Jämställdhet är en hörnsten i den svenska modellen. Kvinnor ska ha halva makten och hela lönen. Då krävs förändring. Kvinnors sysselsättningsgrad måste öka och fler måste få möjlighet till en trygg anställning. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Föräldraansvaret måste delas jämlikt och könsuppdelningen på arbetsmarknaden motverkas.

Ylva Johansson.
Ylva Johansson. Foto: Regeringen.se.

Regeringens inriktning för ett hållbart mottagande och en effektiv etablering

Regeringen gör insatser för att stödja kommunerna i arbetet att säkra ett ordnat mottagande och en bra skolgång för alla barn och ungdomar, samt genom att se över hur de statliga myndigheternas insatser kan effektiviseras.

Foto: Maskot/Folio.

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Regeringen värnar den svenska modellen som bygger på att fack och arbetsgivare kommer överens om anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Sverige driver även frågor i EU om rättvis konkurrens för företag, och om rättigheter och villkor för EU-medborgare som utstationeras för att arbeta i Sverige.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ylva Johanssons utvidgade uppdrag i regeringen

Statsministern har gett arbetsmarknadsminister Ylva Johansson en utvidgad roll i regeringen. Ylva Johansson har fått i uppdrag att samordna och inrikta regeringens arbete med flyktingsituationen. Det betyder att hon har statsministerns mandat att skapa en helhetsbild när det gäller mottagande och etablering av nyanlända.

Foto: regeringen.se.

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020

En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen. Under 2015 arbetade regeringen med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i samråd med arbetsmarknadens parter. Strategin offentliggjordes vid en pressträff med arbetsmarknadsministern den 1 februari.

Foto: Maskot/Folio

Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända

Regeringen vill att nyanlända personer i Sverige snabbt ska komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenheter och intresse. Samtidigt råder det brist på arbetskraft i många branscher, de får nu hjälp med kompetensförsörjningen genom att Arbetsförmedlingen och branscherna tillsammans skapar snabbspår för att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

Foto: Maskot/Folio.

Tillbaka till jobb - regeringens insatser för långtidsarbetslösa

Just nu går det bra för Sverige, sysselsättningen ökar, arbetslösheten minskar och de lediga jobben blir allt fler. Men det går inte bra för alla i Sverige. Trots att långtidarbetslösheten sjunker, så sjunker den inte snabbt nog. Det är nu hög tid att ordentligt satsa på de individer som under en lång tid stått utanför arbetsmarknaden. Ta del av regeringens samlade insatser för långtidsarbetslösa.”

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Nyhetsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet

Nyhetsbrevet är till för dig som vill få samlade nyheter kopplade till departementets ansvarsområden. Det publiceras en gång i månaden eller vid behov. Detta nummer har fokus på ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 343 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida