Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad och konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Magdalena Andersson Finans­minister
Per Bolund Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister
Ardalan Shekarabi Civil­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

Nya regler vid bokning av paketresor stärker konsumentskyddet

Många resenärer bokar numera sina resor på internet och många reseföretag erbjuder möjligheter att skräddarsy paketresor. Utvecklingen har medfört att vissa resor inte omfattas av det nuvarande regelverket. Regeringen föreslår därför nya regler som ökar skyddet för resenärer. Samtidigt kommer reglerna att främja en välfungerande resemarknad.

Skattefrågor och den europeiska planeringsterminen på Ekofin

När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes i Bryssel 13 mars inom ramen för Ekofinrådet fattade de beslut om åtgärder som motverkar skattefusk och skatteundandragande. De behandlade också delar av den europeiska planeringsterminen.

Förslag till stärkt konsumentskydd vid försäljning av försäkringar

Regeringen har idag överlämnat en lagrådsremiss med förslag till nya regler för distribution av försäkringar. Det nya omfattande regelverket kommer att leda till större trygghet och tydlighet för alla kunder på försäkringsmarknaden. Det kommer att drabba oseriösa försäkringsförmedlare hårt.

Förslag om mer oberoende redovisningstillsyn av börsnoterade företag

Regeringen har tagit ytterligare steg för att motverka offentliggörande av felaktig eller missvisande finansiell information om börsnoterade företag. I lagrådsremissen En ny ordning för redovisningstillsyn som överlämnas i dag föreslås bland annat att övervakningen av regelbunden finansiell information flyttas från börserna och i stället kan överlämnas till ett oberoende övervakningsorgan.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 4597 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida