Ardalan Shekarabi

Civilminister Ardalan Shekarabi

Civilminister

Finansdepartementet

"Välfärden kommer vi alla i kontakt med under livets gång. Den offentliga sektorn är ett viktigt verktyg för vars och ens frihet, för jämlikheten och hela samhällets utveckling. Med tillit till välfärdsmedarbetarnas kompetens och ett ständigt förbättringsarbete kan alla få den goda välfärd de förtjänar".

Aktuellt från Ardalan Shekarabi

  • Inkomst till eget bolag ska minska statsrådspensionen

    Illustration: Regeringskansliet

    Vårt land bygger på tillit. Medborgarna ska kunna lita på regelverken och dess efterlevnad men också att myndighetsföreträdare agerar som föredömen. Regeringen kommer nu att ändra reglerna för statsrådspensionerna, skriver civilminister Ardalan Shekarabi i en debattartikel på DN.

  • Regeringen lanserar en nationell upphandlingsstrategi

    Idag lanserar regeringen en nationell upphandlingsstrategi. Målet är att få fler myndigheter att använda offentliga inköp som ett strategiskt verktyg i sin verksamhet.

Foto: Regeringskansliet

Ardalan Shekarabi till FN-möte om Agenda 2030 i New York

I september förra året samlades världens ledare i FN:s generalförsamling för att anta en ambitiös agenda för att utrota fattigdom och uppnå en hållbar utveckling i hela världen – Agenda 2030. När länderna återsamlas i New York för en första uppföljning av arbetet i det politiska högnivåforumet HLPF, deltar Ardalan Shekarabi tillsammans med en svensk delegation, temat för 2016 är Ensuring that no one is left behind.

Bild på Laura Hartman
Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman Foto: Catrin Arhusiander/Regeringskansliet

Laura Hartman leder regeringens tillitsdelegation

Tillitsreformen är en prioriterad process för det offentliga Sverige. Regeringen vill med reformen utveckla en tillitsbaserad styrning med fokus på medarbetarnas kunskap. Målet är att proffsen i offentlig sektor ska tillåtas vara proffs. Med detta skapas större nytta och kvalitet för medborgarna. Som ett led i denna process inrättas en delegation som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn och välfärdstjänsterna. Ordförande för delegationen blir Laura Hartman.

Illustration: Regeringskansliet

Förslag om krav på kollektivavtalsvillkor vid upphandlingar

Torsdagen den 19 maj överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet om hur upphandlade myndigheter och enheter ska kunna ställa krav enligt kollektivavtal i offentliga upphandlingar. Med anledning av detta höll civilminister Ardalan Shekarabi en pressträff. Den 22 juni fattat regeringen beslut om propositionen Nytt regelverk om upphandling.

Indelningskommittén presenterar delbetänkande med förslag på Sveriges framtida regionala indelning

Den 30 juni överlämnade Indelningskommittén sitt delbetänkande till civilministern Ardalan Shekarabi med förslag på nya län och landsting. Bland annat föreslås att tre nya län och landsting bildas. Indelningskommitténs båda ledamöter Barbro Holmberg och Kent Johansson höll en pressträff där de presenterar kommitténs förslag och resonemangen bakom dessa.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 186 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida