Per Bolund

Per Bolund, Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister

Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister

Finansdepartementet

"Mitt främsta uppdrag är att bibehålla den finansiella stabiliteten i Sverige och säkra en trygg och långsiktig ekonomisk utveckling. Jag vill att Sverige möter klimatutmaningen offensivt genom att investera och agera hållbart, både på finansmarknaden och i vår roll som smarta konsumenter."

Aktuellt från Per Bolund

  • Makroekonomi, bankfrågor och EU:s kapitalmarknad på ekofinrådet 16 juni

    Per Bolund
    Banksektorns motståndskraft mot kriser, kapitalmarknadsunionen och moms var några av de frågor EU-ländernas finansministrar avhandlade i Ekofinrådet 16 juni. Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, samt biträdande finansminister, deltog på mötet och beklagade att en överenskommelse inte nåddes om moms på e-publikationer. Foto: EU-representationen

    På ekofinrådets junimöte behandlades bankernas motsståndskraft mot kriser och moms på e-publikationer. Beslut fattades inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten. Rådet såg också över arbetet med kapitalmarknadsunionen och bekämpningen av terrorismfinansiering.

  • Seminarium om nya mått på välstånd

    Finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund bjöd den 20 juni in till seminarium om regeringens nya mått på välstånd.

Foto: Regeringskansliet

Välfärdspaket med miljarder till landstingen

För att stärka skola, vård och omsorg avser regeringen att föreslå extra resurser till kommuner och landsting. Detta presenterar finansministern Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund vid en pressträff idag. Det kommande förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Foto: Regeringskansliet

Färdig utformning av resolutionsavgiften presenterades

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att resolutionsavgiften ökas för 2018 men trappas av fr.o.m. 2019 och att målnivån för resolutionsavgiften inte tas bort.

Foto: Catrin Arhusiander/Finansdepartementet

Lansering av strategin för hållbar konsumtion

Den 4 oktober höll konsumentminister Per Bolund ett lanseringsseminarium om regeringens strategi för hållbar konsumtion. Budskapet var tydligt – vi måste förändra hur och vad vi konsumerar då en stor del av dagens miljöproblem kommer från vår privata konsumtion.

Foto: Finansdepartementet

Bolund och bankerna i möte om kontanterna

Per Bolund träffade återigen företrädare från banksektorn för att diskutera vad som krävs för att trygga människors tillgång till kontanter.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 350 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida