Per Bolund

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister Per Bolund

Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister

Finansdepartementet

"Mitt främsta uppdrag är att bibehålla den finansiella stabiliteten i Sverige och säkra en trygg och långsiktig ekonomisk utveckling. Jag vill att Sverige möter klimatutmaningen offensivt genom att investera och agera hållbart, både på finansmarknaden och i vår roll som smarta konsumenter."

Aktuellt från Per Bolund

  • Planeringsterminen och viktiga rapporter på årets första Ekofinråd

    Per Bolund och andra EU-ministrar
    Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund deltog för Sveriges räkning i årets första Ekofinmöte där det maltesiska ordförandeskapet presenterade sitt arbetsprogram. Ekofinrådet kom överens om arbetet med årets europeiska planeringstermin och behandlade en rad viktiga rapporter om bland annat eventuella reformer av EU:s budget på både intäkts- och utgiftssidan. Foto: EU-representationen

    Medlemsländernas finansministrar träffades för första gången under Maltas ordförandeskap. De antog slutsatser om den årliga planeringsterminen och förvarningsmekanismen. De diskuterade också förslag och rekommendationer om förbättringar av EU:s budget.

Foto: Regeringskansliet

Kommitté utreder penningpolitiken och Riksbanken

Regeringen har på uppdrag av Finansutskottet idag beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska se över det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. Mats Dillén, fil dr och tidigare generaldirektör för Konjunkturinstitutet, ska leda arbetet. Representanter för alla riksdagspartier ska ingå i kommittén som ska redovisa sitt uppdrag för regeringen senast den 31 maj 2019.

Foto: Regeringskansliet

Utredning för att främja marknaden för gröna obligationer

Regeringen kommer att tillsätta en utredning med uppdrag att kartlägga hur marknaden för gröna obligationer kan främjas. Mats Andersson, f.d. vd för Fjärde AP-fonden, utses till särskild utredare.

Foto: Catrin Arhusiander/Finansdepartementet

Lansering av strategin för hållbar konsumtion

Den 4 oktober höll konsumentminister Per Bolund ett lanseringsseminarium om regeringens strategi för hållbar konsumtion. Budskapet var tydligt – vi måste förändra hur och vad vi konsumerar då en stor del av dagens miljöproblem kommer från vår privata konsumtion.

Foto: Finansdepartementet

Bolund och bankerna i möte om kontanterna

Per Bolund träffade återigen företrädare från banksektorn för att diskutera vad som krävs för att trygga människors tillgång till kontanter.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 271 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida