Per Bolund

Per Bolund, Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister

Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister

Finansdepartementet

"Mitt främsta uppdrag är att bibehålla den finansiella stabiliteten i Sverige och säkra en trygg och långsiktig ekonomisk utveckling. Jag vill att Sverige möter klimatutmaningen offensivt genom att investera och agera hållbart, både på finansmarknaden och i vår roll som smarta konsumenter."

Aktuellt från Per Bolund

  • Lätt att välja rätt – ett seminarium om miljömärkningens framtid

    Förra året presenterade regeringen en strategi för hållbar konsumtion där miljömärkning pekas ut som ett viktigt verktyg i arbetet för att minska de negativa effekterna vår konsumtion har på miljön. Den 7 december arrangerade konsumentminister Per Bolund ett seminarium på temat. Bland deltagarna fanns representanter från bland annat näringsliv, akademi, miljömärkningsorganisationer och myndigheter.

  • Regeringen godkänner Finansinspektionens förslag om förstärkt amorteringskrav

    Med anledning av regeringens beslut gällande Finansinspektionens förslag till skärpt amorteringskrav höll finansmarknadsminister Per Bolund pressträff. Regeringen har i dag godkänt förslaget.

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2018

Regeringen fattade i dag beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Löptiden i statsskulden förlängs något vilket minskar risken till en låg kostnad. Styrningen av skuldens sammansättning behålls oförändrad.

Proposition om ytterligare verktyg för makrotillsyn till riksdagen

Finansinspektionen ska kunna vidta fler åtgärder för att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden, det föreslås i en proposition som regeringen beslutat om idag.

Regeringens strategi för hållbar konsumtion

Hur kan konsumtionen göras mer hållbar? Hur kan det bli lättare för oss konsumenter att göra klimatsmarta val? Det är några av de frågor som står i fokus i regeringens strategi för hållbar konsumtion. Målet är att strategin ska bidra till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion.

Bolund och bankerna i möte om kontanterna

Per Bolund träffade återigen företrädare från banksektorn för att diskutera vad som krävs för att trygga människors tillgång till kontanter.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 402 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida