Per Bolund

Per Bolund, Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister

Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister

Finansdepartementet

"Mitt främsta uppdrag är att bibehålla den finansiella stabiliteten i Sverige och säkra en trygg och långsiktig ekonomisk utveckling. Jag vill att Sverige möter klimatutmaningen offensivt genom att investera och agera hållbart, både på finansmarknaden och i vår roll som smarta konsumenter."

Aktuellt från Per Bolund

Samlat grepp om regeringens arbete för fri och rättvis handel

Sverige ska vara ett föregångsland för fri och rättvis handel. Det innebär bland annat att regeringen arbetar med att integrera frågor om utveckling, fattigdomsbekämpning, jämställdhet och miljö i handelspolitiken. Den 13 mars höll handelsminister Ann Linde och konsumentminister Per Bolund ett sakråd för att presentera och diskutera tio utgångspunkter som vägleder regeringens arbete.

Förslag till stärkt konsumentskydd vid försäljning av försäkringar

Regeringen har idag överlämnat en lagrådsremiss med förslag till nya regler för distribution av försäkringar. Det nya omfattande regelverket kommer att leda till större trygghet och tydlighet för alla kunder på försäkringsmarknaden. Det kommer att drabba oseriösa försäkringsförmedlare hårt.

Kraftiga åtgärder för ett tryggare och mer hållbart premiepensionssystem

Idag tas nästa steg för ett tryggare och hållbarare fondtorg. De sex partier som står bakom pensionssystemet och därför ingår i Pensionsgruppen är överens om att remittera en promemoria som innehåller kraftfulla åtgärder för att snabbt säkra pensionsspararnas intressen.

Bolund och bankerna i möte om kontanterna

Per Bolund träffade återigen företrädare från banksektorn för att diskutera vad som krävs för att trygga människors tillgång till kontanter.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 439 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida