Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas till riksdagen på våren och på hösten. Regeringens ekonomiska vårproposition ska lämnas till riksdagen senast den 15 april.

Ny prognos för det ekonomiska läget i svensk ekonomi

Svensk ekonomi befinner sig i en konjunkturåterhämtning där tillväxten väntas bli betydligt starkare i år och nästa år än tidigare väntat. Den 21 december presenterade finansminister Magdalena Andersson en ny prognos för det ekonomiska läget.

Statens budgeten för 2016 beslutad av riksdagen

Den 17 december 2015 sammanställde riksdagens finansutskott alla beslut om statens budget för 2016. Riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen för 2016 är därmed avslutad. I december utfärdade regeringen regleringsbrev till alla myndigheter.

Extra ändringsbudget för hantering av flyktingsituationen

I en ändringsbudget som lämnades till riksdagen den 12 november 2015 föreslog regeringen ökade utgifter med 11 miljarder kronor. Merparten av detta är ett tillfälligt stöd till kommunerna och det civila samhället för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen.

Budgetpropositionen för 2016 - Investeringar för Sverige

Reformförslag i budgeten för 2016

Foto: Folio Bildbyrå / Maskot

Jobb

Sverige behöver fler jobb och fler som jobbar. Målet är EU:s lägsta arbetslöshet. Regeringen satsar i budget 2016 totalt 8,5 miljarder kronor på investeringar för fler jobb.

Foto: Folio Bildbyrå / Maskot

Skola

För att vända utvecklingen med fallande kunskapsresultat föreslår regeringen investeringar om totalt närmare 5 miljarder kronor i budget 2016.

Foto: Johnér / PhotoAlto

Klimat

Regeringen vill skynda på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Sammantaget investeras 4,5 miljarder kronor för klimatet i budget 2016.

Foto: Folio Bildbyrå / Christian Ferm

Etablering

Nyanlända ska ha möjlighet att snabbt komma i arbete och kunna bidra till att utveckla Sverige. Regeringen föreslår en rad investeringar för att underlätta nyanländas etablering.

Foto: Folio Bildbyrå / Christian Ferm

Välfärd

Regeringens föreslår en mängd reformer för ökad välfärd och trygghet. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 381 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida