Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Två gånger per år lämnar regeringen sina förslag till riksdagen. På våren i en ekonomisk vårproposition och på hösten ett detaljerat förslag i en budgetproposition. Regeringen lämnar också förslag till ändringar för det pågående budgetåret i ändringsbudgetar.

Inför budgetpropositionen för 2016

  • Sänkt skatt för pensionärer i höstbudgeten

    Statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson
    Statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    I höstens budget kommer regeringen att påbörja slopandet av pensionärsskatten, genom att sänka skatten så att pensionärer inte betalar högre skatt än löntagare. Som exempel innebär det för en pension på 120 000 kronor per år en skattesänkning på över 3 000 kronor per år, eller över 250 kronor per månad. Det skriver statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson i en debattartikel.

  • Skatteförslag inför budget 2016

    Regeringen har remitterat ett antal skatteförslag till Lagrådet som kan bli aktuella att presentera i budgetpropositionen för 2016. Förslag och utformning avgörs av de överläggningar som förs i det slutliga i arbetet i höst.

Budget 2016

Budgetpropositionen för 2016 presenteras måndagen den 21 september 2015.

Statens budget i siffror

Statens budget 2015 i siffror

I juni 2015 fattade riksdagen det slutgiltiga beslutet om statens budget för 2015. Här finns tabellerna som visar hur budgeten fördelas på utgiftsområden och anslag.

Senaste prognosen för svensk ekonomi

Den svenska ekonomin är på väg uppåt och tillväxten stärks gradvis de kommande åren. De offentliga finanserna stärks gradvis, men sparandet väntas vara i balans först 2019.

Tidigare budgetar

Här hittar du källdokument (propositioner och skrivelser) som innehåller nuvarande och tidigare förslag om statens budget samt årsredovisningar för statens budget.

Vårbudgeten 2015 - Ett Sverige som håller ihop

Foto: Folio Bildbyrå / Maskot

Politikens inriktning

En politik för fler jobb och bättre skola samt social och ekologisk hållbarhet ger ökad sammanhållning och är avgörande för Sveriges utveckling. Sverige ska vara ett land som håller ihop.

Foto: Finansdepartementet / Regeringskansliet

Vårbudgeten på fem minuter

Onsdagen den 15 april lämnade finansminister Magdalena Andersson regeringens vårbudget för 2015 till riksdagen.

Foto: Finansdepartementet / Regeringskansliet

Ladda ner

Den ekonomiska vårpropositionen innehåller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt en bedömning av ekonomins utveckling. Vårändringsbudgeten innehåller regeringens förslag till ändringar i statens budget för 2015.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt:

Totalt 188 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida