Försvars­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stödmyndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Aktuellt från Försvarsdepartementet

  • Regeringen ger Statskontoret uppdrag avseende intern ledning, styrning och uppföljning inom Försvarsmakten

    Regeringen beslutade den 15 februari att ge Statskontoret i uppdrag att analysera och bedöma om de ekonomiska underlagen från Försvarsmakten är ändamålsenliga som underlag för budgetprocessen. Statskontoret ska enligt uppdraget också föreslå åtgärder som Försvarsmakten eller regeringen bör vidta för att förbättra förutsättningarna för en väl fungerande intern ledning, styrning och uppföljning inom Försvarsmakten.

  • Regeringen föreslår skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt

    Regeringen beslutade propositionen En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt den 15 februari. I propositionen föreslår regeringen att skyddslagens (2010:305) bestämmelser om ansvar och förverkande ska ändras så att straffet för obehörigt tillträde till skyddsobjekt skärps.

Finansminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist vid grundutbildningskompaniets CBRN-övning
Finansminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist vid grundutbildningskompaniets CBRN-övning. Foto: Magnus Lindstedt / Försvarsmakten

Finansminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist besökte Haninge garnison

Finansminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 31 januari Amfibieregementet och 4:e Sjöstridsflottiljen på Berga utanför Stockholm.

Illustration: Regeringskansliet

Försvarsberedningen

Försvarsberedningen gavs den 9 januari 2017 anvisningar för det fortsatta arbetet. Senast den 14 maj 2019 ska beredningen lämna en försvars- och säkerhetspolitiska rapport till regeringen.

Inriktningspropositionen
Inriktningspropositionen Foto: Mikael Kiesbye/Regeringskansliet

Genomförandet av försvarsbeslutet - regeringens åtgärder på försvarsområdet

Under mandatperioden har regeringen arbetat med att genomföra det av riksdagen fastställda försvarsbeslutet. Mycket har redan åstadkommits och det går att se ett antal områden där beslutet redan hunnit få effekt.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 875 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida