Försvars­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stödmyndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Aktuellt från Försvarsdepartementet

  • Peter Hultqvist tog emot förslag om ny lag för Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling

    Regeringens särskild utredare Elisabet Reimers och försvarsminister Peter Hultqvist
    Regeringens särskild utredare Elisabet Reimers överlämnade betänkandet Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling (SOU 2017:97) till försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Per Sandström/Regeringskansliet

    Den särskilda utredaren Elisabet Reimers har i dag lämnat över betänkandet Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling. Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av den reglering som gäller för behandlingen av totalförsvarspliktigas personuppgifter.

  • Ny förordning om medinflytande för totalförsvarspliktiga

    Regeringen beslutade den 7 december om en ny förordning om medinflytande för totalförsvarspliktiga. Den nya förordningen syftar till att förenkla och modernisera den nuvarande regleringen för att åstadkomma ett ändamålsenligt system, tillämpligt oberoende av förändringar av antalet totalförsvarspliktiga.

Illustration: Regeringskansliet

Försvarsberedningen

Försvarsberedningen gavs den 9 januari 2017 anvisningar för det fortsatta arbetet. Senast den 14 maj 2019 ska beredningen lämna en försvars- och säkerhetspolitiska rapport till regeringen.

Inriktningspropositionen
Inriktningspropositionen Foto: Mikael Kiesbye/Regeringskansliet

Genomförandet av försvarsbeslutet - regeringens åtgärder på försvarsområdet

Under mandatperioden har regeringen arbetat med att genomföra det av riksdagen fastställda försvarsbeslutet. Mycket har redan åstadkommits och det går att se ett antal områden där beslutet redan hunnit få effekt.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum.

Omslagbild till skriften Information om den humanitära rätten.
Information om den humanitära rätten är en skrift i Totalförsvarets folkrättsråds skriftserie. Foto: Försvarsmakten

Information om den humanitära rätten

Information om den humanitära rätten är en ny publikation i Totalförsvarets folkrättsråds skriftserie. Skriften beskriver den humanitära rättens grundläggande regler och svarar på frågor om vad den humanitära rätten är och hur den regleras internationellt och i Sverige.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 834 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida