Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson har tagit emot en promemoria med förslag på hur 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv ska genomföras i svensk rätt. Den svenska regleringen av skjutvapen och ammunition håller en hög skyddsnivå och uppfyller i många avseenden de krav som ställs i ändringsdirektivet. Men vissa ändringar i vapenlagstiftningen, krigsmateriellagstiftningen och i lagen om brandfarliga och explosiva varor, behöver också genomföras.

Viktigare lagar och förordningar den 1 januari 2018

Under 2017 har regeringen föreslagit ett flertal lagändringar inom Justitiedepartementets ansvarsområden. Bland annat åtgärder mot vapenbrott och grova brott med explosiva varor och stärkt skydd mot näthat. Förslagen har behandlats i riksdagen och trädde i kraft vid årsskiftet 2017/2018.

Ny dataskyddslag kompletterar EU:s dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag till en ny dataskyddslag som kompletterar EU-förordningen.

En ny lag stärker de kooperativa företagen

– Förbättringarna är starkt efterfrågade av de kooperativa företagen och jag är glad att regeringen nu ser till att de får moderna regler som underlättar kooperativa företagens tillväxt, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon. Den nya lagen ger kooperativa företag bättre förutsättningar att växa och anställa genom villkor som är mer likvärdiga andra typer av företag.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 4277 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida