Cv – Anders Ygeman

Inrikesminister

Foto: Kristian Pohl

Partitillhörighet: Socialdemokraterna

Ansvarsområden

Polis- och åklagarväsendet, allmän ordning och säkerhet, internationellt rättsligt samarbete, samhällets krisberedskap och skydd mot olyckor, Regeringskansliets krishantering, dammsäkerhet

Personligt

Född 1970, bor i Årsta, gift, två barn

Utbildning

1990
Stockholms universitet

Befattningar och uppdrag

2010-2014
Ordförande riksdagens trafikutskott

2006-2010
Ordförande riksdagens miljö och jordbruksutskottet

2002-2006
Andre vice ordförande, riksdagens bostadsutskott

2002-2014
Socialdemokraternas gruppstyrelse i riksdagen

1998-2006
Ersättare/ledamot bostadsutskottet

1996-1998
Ersättare lagutskottet

1995-1996
Ersättare bostadsutskottet

1996-
Ledamot riksdagen

1995-1996
Ersättare riksdagen

1995-1997
Vice ordförande, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund

1993-1997
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbunds styrelse

1992-1996
Distriktsordförande SSU Stockholm

1991-1994
Ersättare sociala distriktsnämnden, Vantör

Kontakt

Anders Ygeman
Inrikesminister
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Anders Ygeman, via registrator