Statssekreterare Charlotte Svensson

Charlotte Svensson är statssekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Statssekreterare Charlotte Svensson
Statssekreterare Charlotte Svensson. Foto: Kristian Pohl

Ansvarsområden

Polis- och åklagarväsendet, allmän ordning och säkerhet, internationellt rättsligt samarbete, samhällets krisberedskap och skydd mot olyckor, Regeringskansliets krishantering, dammsäkerhet.

Personligt

Född 1962. Bor i Stockholm.

Utbildning

1989-1990
Juristexamen, Stockholms universitet

1987-1989
Ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer

1984-1987
Juristlinjen, Lunds universitet

1983-1984
Paul Valery-universitet, Montpellier, Frankrike

Befattningar och uppdrag

2014-2016
Statssekreterare med ansvar för skatte- och tullfrågor hos finansminister Magdalena Andersson

2011-2014
Förvaltningschef/arbetsmarknadsdirektör, Stockholms stad

2008-2010
Förvaltningschef/Stadsdelsdirektör, Stockholms stad

2003-2006
Statssekreterare, Utrikesdepartementet

2002-2003
Planeringschef, Statsrådsberedningen

1998-2002
Politiskt sakkunnig till statsministern, Statsrådsberedningen

1996-1998
Borgarrådssekreterare tillika kanslichef på finansroteln, Stockholms stad

1995-1996
Biträdande borgarrådssekreterare vid finansroteln, Stockholms stad

1990-1995
Departementssekreterare, Civildepartementet

Kontakt

Charlotte Svensson
Statssekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Charlotte Svensson, via registrator

Ladda ner som pdf