Heléne Fritzon

Bild på Heléne Fritzon

Migrationsminister och biträdande justitieminister

Justitiedepartementet

Aktuellt från Heléne Fritzon

"Nu moderniserar vi reglerna för gode män"

Regeringen vill värna det ideella inslaget, men regelverket för gode män och förvaltare behöver moderniseras. Vi kommer bland annat att se över om vissa speciella uppdrag bör utföras av professionella ställföreträdare. Det skriver biträdande justitie­minister Heléne Fritzon i en debattartikel.

En ny lag stärker de kooperativa företagen

– Förbättringarna som den nya lagen medför är starkt efterfrågade av de kooperativa företagen och kommer att gynna både små och stora ekonomiska föreningar. De kooperativa företagen får moderna regler som underlättar deras tillväxt, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon. Regeringen har överlämnat propositionen En ny lag om ekonomiska föreningar till riksdagen. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

Regeringen har överlämnat en proposition med förslag som förenklar för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar. Reglerna om föräldraskap vid assisterad befruktning moderniseras också och det skapas en tydligare och mer rättssäker reglering av föräldraskap vid ändrad könstillhörighet. Samtidigt får barnets perspektiv ett tydligare fokus genom att barnets rätt till information om sitt genetiska ursprung stärks. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Adoptionsreglerna moderniseras

– Regeringen föreslår en modernisering av reglerna om adoption för att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten. Regelverket anpassas också för att det bättre ska spegla samhället som det ser ut i dag, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon. Förslagen finns i en proposition som har överlämnats till riksdagen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 84 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida