Morgan Johansson

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister

Justitie- och migrationsminister

Justitiedepartementet

"Alla samhällen kan skapa frihet för ett fåtal. Men frihet för flertalet kan bara förverkligas i ett jämlikt samhälle."

Aktuellt från Morgan Johansson

Modernare regler om faderskap och föräldraskap

Regeringen har gett tf chefsrådmannen Sofia Jungstedt i uppdrag att se över reglerna för hur faderskap och föräldraskap fastställs. Syftet är att – med utgångspunkt i principen om barnets bästa – åstadkomma en mer ändamålsenlig, jämlik och modern reglering.

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

I en proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag. Förslaget att en åldersbedömning ska göras tidigare i asylprocessen är viktigt utifrån såväl ett barnrättsperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Snabbare lagföring av brott

Justitie- och migrationsministern har gett lagmannen vid Stockholms tingsrätt Stefan Strömberg i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som leder till en snabbare lagföring av brott, exempelvis särskilda snabbförfaranden och jourdomstolar. En delredovisning ska lämnas den 1 augusti 2017 och i övrigt ska uppdraget redovisas den 15 april 2018.

Ny lag om personnamn

Regeringen föreslår en ny lag om personnamn som syftar till att stärka enskildas möjligheter att själva välja sitt namn och att förenkla hanteringen av namnärenden. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag. Den nya lagen om personnamn börjar gälla den 1 juli 2017.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 548 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida