Morgan Johansson

Morgan Johansson

Justitie- och migrationsminister

Justitiedepartementet

"Alla samhällen kan skapa frihet för ett fåtal. Men frihet för flertalet kan bara förverkligas i ett jämlikt samhälle."

Aktuellt från Morgan Johansson

Sveriges alla förskolor får ny handledning om våld i hemmet

Den 30 november presenterade regeringen tillsammas med Brottsoffermyndigheten en handledning för förskolepersonal om hur man kan samtala med små barn om brott, känslor och rättigheter. Presentationen hölls på förskolan Snäckbacken i Sollentuna tillsammans med en grupp förskolebarn och deras pedagoger.

Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten

2015 års vallagsutredning har överlämnat betänkandet Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71). Den särskilda utredaren justitierådet Svante O. Johansson föreslår i betänkandet regler för ett snabbare genomförande av ett omval och att skyddet för valhemligheten ska förstärkas.

Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande

Regeringen har presenterat ett antal åtgärder för ett rättssäkert och bättre fungerande återvändande för personer som fått avslag på sin asylansökan.

Ny lag om personnamn

Regeringen föreslår en ny lag om personnamn som syftar till att stärka enskildas möjligheter att själva välja sitt namn och att förenkla hanteringen av namnärenden. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag. Den nya lagen om personnamn börjar gälla den 1 juli 2017.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 510 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida