Morgan Johansson

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister

Justitie- och migrationsminister

Justitiedepartementet

"Alla samhällen kan skapa frihet för ett fåtal. Men frihet för flertalet kan bara förverkligas i ett jämlikt samhälle."

Aktuellt från Morgan Johansson

Morgan Johansson talade på Internationella brottsofferdagen 2017

– Vi har stärkt lagstiftningen, gett nya myndighetsuppdrag och sett till att brottsofferjourer och kvinnojourer har mer resurser än någonsin, sa Morgan Johansson bland annat. Internationella brottsofferdagen den 22 februari uppmärksammas genom en konferens om aktuella brottsofferfrågor som Brottsoffermyndigheten tillsammans med flera ideella organisationer arrangerar.

Modernare regler om faderskap och föräldraskap

Regeringen har gett tf chefsrådmannen Sofia Jungstedt i uppdrag att se över reglerna för hur faderskap och föräldraskap fastställs. Syftet är att – med utgångspunkt i principen om barnets bästa – åstadkomma en mer ändamålsenlig, jämlik och modern reglering.

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Regeringen har föreslagit ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag. Riksdagen sa den 5 april ja till regeringens förslag. De nya reglerna om tidigarelagd åldersbedömning gäller inte personer vars ansökningar om uppehållstillstånd har registrerats före 1 februari 2017. Ändringarna i lagen börjar gälla den 1 maj 2017.

Snabbare lagföring av brott

Justitie- och migrationsministern har gett lagmannen vid Stockholms tingsrätt Stefan Strömberg i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som leder till en snabbare lagföring av brott, exempelvis särskilda snabbförfaranden och jourdomstolar. En delredovisning ska lämnas den 1 augusti 2017 och i övrigt ska uppdraget redovisas den 15 april 2018.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 563 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida