Miljö- och energi­departementet

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Ansvarigt statsråd

Karolina Skog
Karolina Skog Miljö­minister

Aktuellt från Miljö- och energidepartementet

  • Regeringens prövning av flera vindkraftsärenden klar

    Regeringen har idag fattat beslut om flera vindkraftsärenden. Regeringen meddelar inte tillstånd till gruppstation för vindkraft i Hanöbukten. Området är ett strategiskt viktigt övningsområde för Försvarsmakten och regeringen har kommit fram till att det i detta fall inte går att kombinera de planerade vindkraftverken med Försvarsmaktens verksamhet. Samtidigt har regeringen beslutat att släppa fram 35 vindkraftverk i Nässjö kommun.

  • Överenskommelse om Sveriges mål för energieffektivisering

    Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna slöt den 10 juni 2016 en ramöverenskommelse om energipolitiken. Överenskommelsen ger långsiktighet i energipolitiken och skapar förutsägbarhet för såväl elmarknadens aktörer som för samhället. En del av överenskommelsen är att ett mål för energieffektivisering till 2030 för Sverige ska beslutas under 2017.

Foto: Folio bildbyrå

Nationella forskningsprogram för klimat och hållbart samhällsbyggande två av nyheterna i forskningspropositionen

Sverige är en stark forskningsnation med framstående forskning vid flera universitet och högskolor. Nu tar regeringen nya steg för att ytterligare stärka svensk miljöforskning genom ökade anslag till Formas. I regeringens forskningsproposition föreslås nya satsningar på klimat- och miljöforskning med 285 miljoner kronor under perioden 2017-2020.

Foto: Johnér Bildbyrå

Sammanfattning av regeringens budgetsatsningar inom miljö, klimat och energi

I budgetpropositionen för år 2017 stärker regeringen arbetet för en giftfri vardag, ett fossilfritt välfärdssamhälle och förnybar energi. Sverige ska vara ett föregångsland på klimatområdet och vi ska öka takten för att nå miljömålen. För det behövs ökad kunskap, nya tekniska lösningar och tydliga mål på vägen.

Bild från överenskommelse.
Lise Nordin (mp), statsrådet Ibrahim Baylan (s), Lars Hjälmered (m), Rickard Nordin (c) och Penilla Gunther (kd) deltog i pressträffen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Överenskommelse om den svenska energipolitiken

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Överenskommelsen utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

Foto: Folio

Sveriges miljömål

Miljömålen är den gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet. De 16 målen som riksdagen beslutat ger en struktur för miljöarbetet som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. På vår sida om miljömålen kan du läsa mer om miljömålssystemets utformning och hur regeringen arbetar för att nå målen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1788 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida