Miljö- och energi­departementet

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Ansvariga statsråd

Åsa Romson.
Åsa Romson Klimat- och miljö­minister, vice stats­minister
Energiminister Ibrahim Baylan
Ibrahim Baylan Energi­minister

Aktuellt från Miljö- och energidepartementet

  • Klimatmötet COP21 i Paris

    Ban Ki-moon och Christina Figueres
    FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon tillsammans med klimatkonventionens exekutive sekreterare Christina Figueres. Foto: UN Climate Change

    Den 30 november till 11 december samlas världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Mötet är särskilt viktigt eftersom länderna där ska enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.

  • Åsa Romson lanserar initiativet Fossilfritt Sverige

    Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer med ett energisystem baserat på förnybara energikällor. Inför klimatmötet i Paris lanserar regeringen initiativet Fossilfritt Sverige där svenska företag, kommuner och organisationer ges möjlighet att synliggöra sitt klimatarbete.

Bild på Björn Risinger och Åsa Romson
Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger överlämnar rapporten Fördjupad utvärdering till klimat- och miljöminister Åsa Romson. Regeringskansliet

Vad måste vi göra för att nå miljömålen?

Den 22 oktober arrangerade Miljö- och energidepartementet ett fullsatt seminarium i samband med att Naturvårdsverket överlämnade rapporten Fördjupad utvärdering av miljömålen 2015 till regeringen.

Foto: Regeringskansliet

Budgetpropositionen för 2016 - Investeringar för Sverige

Måndag den 21 september lämnades budgetpropositionen för 2016 till riksdagen. I den föreslår regeringen flera investeringar inom bland annat miljö, klimat och energi.

Stefan Löfven står i talarstolen i riksdagen och läser upp regeringsförklaringen.
Statsminister Stefan Löfven läser upp regeringsförklaringen i riksdagen. Martina Huber/Regeringskansliet

Sammanfattning av regeringsförklaringen

Klimat, miljö och energi var tre viktiga områden som lyftes fram när statsminister Stefan Löfven läste upp regeringsförklaringen för riksdagen den 15 september 2015.

Foto: Folio

Sveriges miljömål

Miljömålen är den gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet. De 16 målen som riksdagen beslutat ger en struktur för miljöarbetet som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. På vår sida om miljömålen kan du läsa mer om miljömålssystemets utformning och hur regeringen arbetar för att nå målen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt:

Totalt 1296 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida