Miljö- och energi­departementet

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Ansvariga statsråd

Åsa Romson.
Åsa Romson Klimat- och miljö­minister, vice stats­minister
Energiminister Ibrahim Baylan
Ibrahim Baylan Energi­minister

Aktuellt från Miljö- och energidepartementet

  • Ojnare blir naturskyddsområde

    Karsthällmark i Ojnareskogen
    Bilden visar karsthällmark i Ojnareskogen på Gotland Foto: Magnus Martinsson, Länsstyrelsen i Gotlands län

    Regeringen föreslår nya områden och utvidgning av befintliga områden på Gotland att bli Natura 2000-områden. Bland dessa ingår Ojnareskogen kring Bästeträsk. Regeringen kommer att utse en statlig kontaktperson som, tillsammans med regionen, näringslivet och facket, ska ta fram ett näringslivspaket för Gotland om 100 miljoner kronor.

Klimatambassadör Anna Lindstedt.
Klimatambassadör Anna Lindstedt. Foto: Regeringskansliet

”Nu är det dags att börja förhandla”

Den 31 augusti till 4 september träffas parterna för höstens första förhandlingssession i de internationella klimatförhandlingarna. Då återstår tio förhandlingsdagar inför det viktiga klimatmötet COP21 i Paris i december. Inför mötet har de två ordföranden för förhandlingarna om ett nytt avtal presenterat en ny omstrukturerad förhandlingstext.

Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

Miljö- och energidepartementet i Almedalen

Den 1 juli höll Miljö- och energidepartementet två seminarier i Länsstyrelsens trädgård, under Almedalsveckan. Seminarierna fokuserade på klimat- och energifrågorna inför FN:s klimatmöte COP21 i Paris i december 2015.

Foto: Folio

Sveriges miljömål

Miljömålen är den gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet. De 16 målen som riksdagen beslutat ger en struktur för miljöarbetet som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. På vår sida om miljömålen kan du läsa mer om miljömålssystemets utformning och hur regeringen arbetar för att nå målen.

Foto: Regeringskansliet

Aktuella regeländringar

Information om regeringens beslutade regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt:

Totalt 1136 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida