Miljö- och energi­departementet

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Ansvariga statsråd

Åsa Romson.
Åsa Romson Klimat- och miljö­minister, vice stats­minister
Energiminister Ibrahim Baylan
Ibrahim Baylan Energi­minister

Aktuellt från Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöminister Åsa Romson på rådsmöte i Bryssel
Klimat- och miljöminister Åsa Romson vid tidigare rådsmöte i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Vägen mot nytt globalt klimatavtal diskuteras

EU:s miljöministrar möts i Luxemburg den 15 juni. En debatt ska hållas inför höstens förhandlingar i Paris om ett nytt världsomspännande klimatavtal, COP21. Rådet ska också diskutera renare luft i Europa och målet att halvera antalet förtida dödsfall i EU som orsakas av luftföroreningar. Klimat- och miljöminister Åsa Romson deltar.

Foto: Folio

Miljö- och energisatsningar i vårbudgeten

Klimat-, energi- och miljösatsningarna i regeringens föreslagna vårändringsbudget omfattar investeringar i lokala och regionala klimatåtgärder och skydd av mer hav och natur. Regeringen satsar också 150 miljoner kronor för stöd för installationen av solceller under 2016.

Foto: Folio

Sveriges miljömål

Miljömålen är den gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet. De 16 målen som riksdagen beslutat ger en struktur för miljöarbetet som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. På vår sida om miljömålen kan du läsa mer om miljömålssystemets utformning och hur regeringen arbetar för att nå målen.

Foto: Regeringskansliet

Aktuella regeländringar

Information om regeringens beslutade regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt:

Totalt 1109 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida