Karolina Skog

Karolina Skog, Miljö­minister

Miljöminister

Miljö- och energidepartementet

”Under min tid som miljöminister kommer jag jobba för konkreta gröna resultat i människors närhet. Levande städer, närhet till naturen och en hälsosammare vardag med färre gifter och fler smarta lösningar är mina prioriteringar.”

Aktuellt från Karolina Skog

 • Karolina Skog höll rundabordssamtal om ren luft och hållbara transporter i städerna

  Karolina Skog talar till de andra deltagarna under rundabordssamtalet
  Miljöminister Karolina Skog tillsammans med deltagarna under rundabordssamtalet i Norrköping. Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

  Den 21 april höll miljöminister Karolina Skog ett rundabordssamtal i Norrköping om hållbar stadsutveckling. Temat för diskussionen var ren luft och hållbara transporter i städerna. Rundabordssamtalet hölls i anslutning till konferensen Fossilfritt Östergötland.

 • Karolina Skog höll rundabordssamtal om grönska i städerna

  Miljöminister Karolina Skog talar under rundsbordssamtalet
  Miljöminister Karolina Skog leder rundsbordssamtalet om hållbar stadsutveckling med aktörer från Uppsala och Stockholm. Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

  Den 5 april höll miljöminister Karolina Skog ett rundabordssamtal i Uppsala om hållbar stadsutveckling. Temat för diskussionen var stadsgrönska och urbana ekosystemtjänster. Miljöministern talade även på SLU:s konferens Flora- och faunavård i Uppsala.

 • Ett bonus–malus-system för nya bilar

  Närbild på person som laddar en elbil.
  Elbilar släpper inte ut någon koldioxid och skulle enligt regeringens förslag få den högsta bonusen. Foto: Johnér/Regeringskansliet

  Regeringen växlar upp klimatarbetet ytterligare. Miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt de första tre åren. Det föreslås i en promemoria som Finansdepartementet remitterar idag. Förslagen är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Miljöminister Karolina Sokog talar på konferensen Urbant Forum
Miljöminister Karolina Skog inledningstalade på konferensen Urbant Forum den 8 mars i Göteborg. Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

Karolina Skog höll rundabordssamtal om jämställd stadsutveckling

På Internationella kvinnodagen den 8 mars höll miljöminister Karolina Skog ett rundabordssamtal i Göteborg om hållbar stadsutveckling. Temat för diskussionen var grön och jämställd stadsutveckling. Miljöministern inledningstalade även på konferensen Urbant Forum i Göteborg.

Strandstädning Bohuskusten
Skräp från haven samlas på stränderna. I Sverige är Bohuskusten hårt drabbad. Foto:Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten

Plast i haven – ett omfattande miljöproblem

Marint skräp är ett av vår tids största miljöproblem. Upp emot 13 miljoner ton skräp hamnar i haven varje år, det mesta av det är plast. Nu riktar regeringen ytterligare fokus mot problemet. Insatserna handlar både om att minska mängden plast som hamnar i havet och att hantera den plast som redan hamnat där.

Illustration: Annika Carlsson

Nationella forskningsprogram för klimat och hållbart samhällsbyggande

Sverige är en stark forskningsnation med framstående forskning vid flera universitet och högskolor. Nu tar regeringen nya steg för att ytterligare stärka svensk miljöforskning genom ökade anslag till Formas. I regeringens forskningsproposition föreslås nya satsningar på klimat- och miljöforskning med 285 miljoner kronor under perioden 2017-2020.

Miljöminister Karolina Skog
Miljöminister Karolina Skog berättar om regeringens satsningar inom kemikalieområdet i budgetpropositionen för 2017. Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet

Farliga kemikalier ska bort från barnens miljö

Regeringen stärker arbetet för en giftfri vardag. I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen kemikaliesatsningar om totalt 375 miljoner kronor fram till 2020. Farliga ämnen kan orsaka cancer, allergier eller påverka möjligheten att få barn. Barn är särskilt känsliga och därför fokuserar regeringen på insatser för barn och unga. Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 173 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida