Miljö- och energi­departementets delar i statens budget

Miljö- och energidepartementet ansvarar för beredning av de delar i budgeten som rör bland annat klimatanpassning, miljösamarbeten och energi.

Mer om budgeten för 2017

Den 20 september 2016 lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.

Miljö- och energidepartementets utgiftsområden:

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Utgiftsområde 21 Energi

 

Miljö- och energidepartementets anslag inom utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap:

3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
4:1 Elsäkerhetsverket

Dessutom har Miljö- och energidepartementet anslag inom Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid: Anslag 13:4 Stöd till frilutsorganisationer

Regleringsbrev för verksamhet inom Miljö- och energidepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

2016 års regleringsbrev för Miljö- och energidepartementet på ekonomistyrningsverkets webbplats

Mer om statens budget

Den 18 april 2017 lämnade regeringen 2017 års ekonomiska vårproposition samt Vårändringsbudgeten för 2017 till riksdagen.