Anna Johansson

Infrastrukturminister

Näringsdepartementet

"Regeringens mål är ett jämlikt Sverige som håller ihop. Här har transportpolitiken sin givna plats. Människor ska kunna arbeta, bo och resa i hela landet och företags konkurrenskraft ska stärkas genom goda transportmöjligheter för gods. Genom innovation och effektivitet ska också hela transportsystemets klimatpåverkan minska."

Aktuellt från Anna Johansson

 • Infrastrukturministern inleder regeringens arbete för Framtidens logistik

  • Arbetet Framtidens logistik ska utmynna i en strategi med övergripande inriktningar inom gods- och logistikområdet med hållbarhet, tillgänglighet och schysta villkor i fokus.

   Foto: Regeringskansliet

  • Infrastrukturministern inledningstalar från en scen

   Anna Johansson inledningstalade på Transportforum 17. Hon poängterade att FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 har stor bäring på transportsektorn. Hon lyfte bland annat hållbarhetsarbetet som görs globalt av svensk fordonsindustri till lokalt hållbarhetsarbete i kommunerna.

   Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  • Infrastrukturministern i samtal med aktörer ur branschen

   Speedating är ett av många sätt att få dialog med aktörer inom transportsektorn. Här är infrastrukturminister Anna Johansson, politiskt sakkunnig Henrik Gustafsson i samtal med Lars Linder Aronson, Facility Labs AB, på Transportforum 17.

   Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  Samarbete och innovation är viktiga delar för en hållbar utveckling i transportbranschen. Det är också viktigt för effektiva, hållbara och kapacitetsstarka godstransporter. Därför samlar regeringen till ett antal dialogmöten för Framtidens logistik.

 • Regeringen om en svensk flygstrategi

  Regeringen har presenterat En svensk flygstrategi - för flygets roll i framtidens transportsystem. Flyget har stor betydelse för jobben och tillgängligheten i hela Sverige och för att tillgodose behovet av långväga resor, samtidigt som det är en utmaning för klimatet.

Gröna träd bredvid räls
Regeringen föreslår i infrastrukturpropositionen inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för 2018–2029. Foto: Mostphotos

Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden

Regeringen har beslutat om en infrastrukturproposition: Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. Propositionen innehåller inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för planperioden 2018–2029. Förslagen i propositionen möjliggör målsättningarna om en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet.

Infrastrukturministern framför media och godståg
Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade godspropositionen vid en pressträff hos åkeriet Road Cargo i Årsta. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen beslutade om en godstrafikproposition

Propositionen Godstrafikfrågor (2016/17:112) innehåller förslag om att delar av vägnätet ska tillåta lastbilar med 74 tons totalvikt, på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. 74 tons lastbilar innebär att varje lastbil får med sig en ökad mängd gods och på så sätt kan utsläppen per tonkilometer minska. Trafiken med 74-tonslastbilar väntas kunna starta inom ett år.

Foto: Sjöfartsverket

En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö

Regeringen har tagit ett helhetsperspektiv för att främja de maritima näringarna och har lagt fast följande vision för det fortsatta arbetet: Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 475 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida