Anna Johansson

Infrastrukturminister Anna Johansson

Infrastrukturminister

Näringsdepartementet

"Regeringens mål är ett jämlikt Sverige som håller ihop. Här har transportpolitiken sin givna plats. Människor ska kunna arbeta, bo och resa i hela landet och företags konkurrenskraft ska stärkas genom goda transportmöjligheter för gods. Genom innovation och effektivitet ska också hela transportsystemets klimatpåverkan minska."

Aktuellt från Anna Johansson

Gröna träd bredvid räls
Regeringen föreslår i infrastrukturpropositionen inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för 2018–2029. Foto: Mostphotos

Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden

Regeringen har beslutat om en infrastrukturproposition: Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. Propositionen innehåller inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för planperioden 2018–2029. Förslagen i propositionen möjliggör målsättningarna om en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet.

Foto: Regeringskansliet

Infrastrukturministern inleder regeringens arbete för Framtidens logistik

Samarbete och innovation är viktiga delar för en hållbar utveckling i transportbranschen. Det är också viktigt för effektiva, hållbara och kapacitetsstarka godstransporter. Därför samlar regeringen till ett antal dialogmöten för Framtidens logistik.

Anna Johannson i panelsamtal tillsammans med David Ward, generalsekreterare Global NCAP. Anna Johansson håller i mikrofonen.
Infrastrukturminister Anna Johansson vid den årliga trafiksäkerhetskonferensen Tylösandsseminariet. Under seminariet fick flera av de aktörer som deltagit i processen höra Anna Johansson ge en förhandsinformation om nystarten av nollvisionen och de tre regeringsuppdragen. På bild syns även David Ward, generalsekreterare Global NCAP. Mari Haglund

Nystart för Nollvisionen – för ökad trafiksäkerhet inom alla trafikslag

Regeringen har fattat beslut om en Nystart för Nollvisionen, ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten i Sverige. Regeringen presenterar ett inriktningsdokument som tydliggör regeringens inriktningar för svensk trafiksäkerhetspolitik. Regeringen börjar arbetet med att presentera tre uppdrag som ska förbättra förutsättningarna för en god utveckling av trafiksäkerheten.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 456 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida