Anna Johansson

Infrastrukturminister

Näringsdepartementet

"Regeringens mål är ett jämlikt Sverige som håller ihop. Här har transportpolitiken sin givna plats. Människor ska kunna arbeta, bo och resa i hela landet och företags konkurrenskraft ska stärkas genom goda transportmöjligheter för gods. Genom innovation och effektivitet ska också hela transportsystemets klimatpåverkan minska."

Aktuellt från Anna Johansson

Anna Johannson i panelsamtal tillsammans med David Ward, generalsekreterare Global NCAP. Anna Johansson håller i mikrofonen.
Infrastrukturminister Anna Johansson vid den årliga trafiksäkerhetskonferensen Tylösandsseminariet. Under seminariet fick flera av de aktörer som deltagit i processen höra Anna Johansson ge en förhandsinformation om nystarten av nollvisionen och de tre regeringsuppdragen. På bild syns även David Ward, generalsekreterare Global NCAP. Mari Haglund

Nystart för Nollvisionen – för ökad trafiksäkerhet inom alla trafikslag

Regeringen har fattat beslut om en Nystart för Nollvisionen, ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten i Sverige. Regeringen presenterar ett inriktningsdokument som tydliggör regeringens inriktningar för svensk trafiksäkerhetspolitik. Regeringen börjar arbetet med att presentera tre uppdrag som ska förbättra förutsättningarna för en god utveckling av trafiksäkerheten.

Infrastrukturminister Anna Johansson i möte med Mr Feng Zhenglin, CAAC.
Infrastrukturminister Anna Johansson i möte med Mr Feng Zhenglin, CAAC. Foto: Regeringskansliet

Tätare samarbete mellan Sverige och Kina

Regeringens exportstrategi syftar till att stärka svenska företags möjligheter att etablera sig och växa på en global marknad. Kina är Sveriges största handelspartner i Asien och ett viktigt land för svensk export och kunskapsutbyte. Landet har i och med sin storlek särskilda behov av effektiva och hållbara transporter.

En kvinna står framför en publik och talar.
Infrastrukturminister Anna Johansson berättar om arbete som görs på Näringsdepartementet. Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Infrastrukturministern i dialog med sjöfartsbranschen

Näringsdepartementet och infrastrukturminister Anna Johansson träffade representanter från sjöfarten och det övriga maritima klustret den 29 november vid en återkommande branschträff för dialog och erfarenhetsutbyte. Intresseorganisationer för redare, transportköpare, fack, arbetsgivare, fritidsbåtsägare och representanter från universitet och myndigheter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt för att få ta del av pågående aktuell politik.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 418 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida