Mikael Damberg

Mikael Damberg

Närings- och innovationsminister

Näringsdepartementet

”Som närings- och innovationsminister vill jag se till att företagsklimatet i Sverige är så bra att det startas nya företag, att företagen växer, anställer fler och exporterar sina varor och tjänster. På så sätt skapas det fler jobb i Sverige.”

Aktuellt från Mikael Damberg

 • 845 miljoner kronor till en kraftsamling för innovation

  en lastbil kör med hjälp av elkraft
  Här testas elkraft på väg för tunga transporter. Foto: Region Gävleborg

  Sverige är ett av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga länder. Men konkurrensen hårdnar. Allt fler länder kan erbjuda attraktiva miljöer för globala kunskapsbaserade företag. För att Sverige ska behålla sin framskjutna position som forsknings- och innovationsland krävs fokus på att få ut mer innovation, fler innovativa tillväxtföretag och fler jobb ur de investeringar som staten gör i forskning och utveckling. Detta så att fler svenska innovationer kan komma till nytta och bidra till hållbar tillväxt. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017, 845 miljoner kronor till en kraftsamling för innovation.

 • Maxa Sveriges konkurrenskraft genom jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

  Foto: Elena Kraskowski/Folio.

  Regeringen har lämnat ett lagförslag som syftar till att kvinnor ska få samma möjlighet som män att få uppdrag som styrelseledamot i landets största bolag. "En viktig fråga för jämställdheten och Sveriges konkurrenskraft", menar närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Foto: Regeringskansliet.

Regeringens fem strategiska samverkansprogram

Regeringen pekar genom de fem strategiska samverkansprogrammen ut svenska styrkeområden där man tillsammans med partners investerar i framtiden. Programmen är nästa generations resor och transporter, smarta städer, cirkulär och biobaserad ekonomi, life science och uppkopplad industri och nya material. Målsättningen är att samverkansprogrammen ska stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft samt bidra till en hållbar utveckling och skapa fler jobb.

Regeringskansliet

Hållbart företagande

Hållbart företagande handlar om att driva företag med framtiden i sikte. Regeringen ser hållbart företagande som centralt för svenska företags utveckling.

Illustration: Regeringskansliet

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg om regeringens nyindustrialiseringsstrategi

Regeringen fattade den 21 januari 2016 beslut om Smart industri – en nyindustraliseringsstrategi för Sverige. Strategin ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva.

Illustration: Regeringskansliet

Staten och kapitalet - reformer för innovation och hållbar tillväxt

Måndagen den 14 mars överlämnade regeringen propositionen Staten och kapitalet - struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt, till riksdagen för beslut.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 441 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida