Mikael Damberg

Mikael Damberg rakt framifrån

Närings- och innovationsminister

Näringsdepartementet

”Som närings- och innovationsminister vill jag se till att företagsklimatet i Sverige är så bra att det startas nya företag, att företagen växer, anställer fler och exporterar sina varor och tjänster. På så sätt skapas det fler jobb i Sverige.”

Aktuellt från Mikael Damberg

 • Jämställdhet och hållbarhet i fokus för statliga bolagsportföljen

  Foto: Regeringskansliet

  Regeringen överlämnade den 20 juni skrivelsen 2017 års redogörelse för företag med statligt ägande till riksdagen. Det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj ökade under 2016 med cirka 80 miljarder kronor jämfört med föregående år. Efter årsstämmorna 2017 är andelen kvinnor i bolagsstyrelserna 49 procent och andelen kvinnor som styrelseordförande 45 procent. I ägarpolicyn tydliggörs att Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling liksom Parisavtalet ska vara vägledande för bolagens arbete.

 • Regeringen kraftsamlar kring immateriella tillgångar och rättigheter

  Statsråden Alice Bah Kuhnke, Mikael Damberg och Morgan Johansson sitter vid bordet med mikrofoner. Moderator Margareta Ternell, PRV, står i bakgrunden.
  Statsråden Alice Bah Kuhnke, Mikael Damberg och Morgan Johansson samt moderator Margareta Ternell, Patent- och registreringsverket. Under eventet förmedlade ministrarna att de arbetar tätt tillsammans för att stärka immaterialrätten. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Regeringen med statsråden Morgan Johansson, Mikael Damberg och Alice Bah Kuhnke bjöd den 13 juni in representanter från näringsliv, organisationer och myndigheter till ett seminarium för att presentera regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar.

Foto: Regeringskansliet.

Regeringens fem strategiska samverkansprogram

Regeringen pekar genom de fem strategiska samverkansprogrammen ut svenska styrkeområden där man tillsammans med partners investerar i framtiden. Målsättningen är att samverkansprogrammen ska stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft samt bidra till en hållbar utveckling och skapa fler jobb.

En översikt av en process ovanifrån
Process. Foto: Kentaroo Tryman, Folio.

Hållbart företagande

Hållbart företagande handlar om att driva företag med framtiden i sikte. Regeringen ser hållbart företagande som centralt för svenska företags utveckling.

ABB

Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi

Strategin ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva. Strategin har identifierat fyra utmaningar som industrin står inför; digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft.

Illustration: Regeringskansliet

Informationsmaterial: Nationella innovationsrådet

Faktablad om Nationella innovationsrådets uppdrag och syfte.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 639 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida