Cv Eva Lindström

Eva Lindström är statssekreterare hos Mikael Damberg, närings- och innovationsminister samt departementschef i Näringsdepartementet. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Ladda ner:

Statssekreterare Eva Lindström i grå kavaj rakt framifrån
Statssekreterare Eva Lindström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ansvarsområden:

  • Förvaltning av de statliga bolagen
  • Industri och industrinära tjänstesektor
  • Konkurrens- och statsstödsfrågor

Personligt

Född 1957. Bor på Kungsholmen, Stockholm. Sambo. Tre barn.

Utbildning

1983
Fil. kand. i nationalekonomi, företagsekonomi, statistik och ekonomisk historia, Stockholms universitet

Befattningar och uppdrag

2014-
Statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg

2013-2014
Särskild utredare, Ägarprövningsutredningen

2003-2010
Riksrevisor

1997-2003
Budgetchef, Finansdepartementet

1994-1997
Departementsråd, Finansdepartementets budgetavdelning

2013-2014
Vice ordförande i Trafikverkets styrelse

2012-2014
Ordförande i Nordiska Investeringsbankens kontrollkommitté

2011-2014
Ledamot i Finansinspektionens styrelse

2011-2014
Ordförande i styrelsen vid Myndigheten för vårdanalys

2011-2014
Ledamot i Nationalmuseums insynsråd

2011-2014
Vice ordförande i Finanspolitiska rådet

2011-2012
Ledamot i Försäkringskassans insynsråd

2010-2014
Ordförande i Eva Lindström Consulting AB

1998-2003
Styrelseledamot i Svenska Spel AB

Kontakt

Eva Lindström
Statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon 08-405 10 00 (växel)
e-post till Eva Lindström, via registrator