CV Niklas Johansson

Niklas Johansson är statssekreterare hos Mikael Damberg, närings- och innovationsminister samt departementschef i Näringsdepartementet. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Ladda ner:

Niklas Johansson
Niklas Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ansvarsområden

• Entreprenörskap

• Innovation

• Startups

• Immaterialrätt

• Kapitalförsörjningsfrågor

• Samverkansprogrammen

• Enkla vägar till jobb

Personligt

Född 1970. Bor i Stockholm. Sambo. Två barn.

Utbildning

1991–1998

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

1994 Ekonomistudier, ESADE, Barcelona

1990–1991 Kompanibefälsutbildning, militärpolisjägare, K1 Stockholm

1989–1990 Historia, enstaka kurser, Stockholms Universitet

1986–1989 Gymnasieutbilding, Naturvetenskaplig linje, Nacka Gymnasium

Befattningar och uppdrag

2016–

Statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg

2012–2016 Styrelseordförande Friends Agenda AB

2014–2016 Vice styrelseordförande, Fujian Opcon Energy Technology Co., Ltd. (Kina)

2015–2016 Styrelseledamot i Opcon Compressor Technology AB, Svenska Rotor Maskiner AB, Opcon Energy System AB

2007–2016 Vice vd Trention AB (tidigare Opcon)

2003–2006 Politiskt sakkunnig åt Göran Persson, Statsrådsberedningen

2002–2003 Politiskt sakkunnig åt Leif Pagrotsky, Näringsdepartementet

1998–2002 Politiskt sakkunnig åt Leif Pagrotsky, Utrikesdepartementet

1997–1998 Politiskt sakkunnig åt Leif Pagrotsky, Närings- och handelsdepartementet

1996 Politiskt sakkunning (vikarie) åt Björn von Sydow, Näringsdepartementet

1995 Politisk sekreterare svenska socialdemokratiska gruppen, Europaparlamentet

1994 Praktikant, socialistgruppen Europaparlamentet

Kontakt

Niklas Johansson
Statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Niklas Johansson, via registrator