Statssekreterare hos Mikael Damberg

Niklas Johansson och Eva Lindström är statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Eva Lindström

Statssekreterare Eva Lindström ansvarar för frågor rörande förvaltning av de statliga bolagen, industri och industrinära tjänstesektor och konkurrens- och statsstödsfrågor.

Niklas Johansson

Statssekreterare Niklas Johansson ansvarar för frågor rörande entreprenörskap, innovation, startups, immaterialrätt, kapitalförsörjningsfrågor, samverkansprogrammen och enkla vägar till jobb.