Peter Eriksson

Peter Eriksson, Bostads- och digitaliserings­minister

Bostads- och digitaliseringsminister

Näringsdepartementet

”Sverige ska bygga mer, billigare och hållbart. Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens kraft och möjligheter. Det är mitt fokus som bostads- och digitaliseringsminister”

Aktuellt från Peter Eriksson

  • Peter Eriksson höll pressträff om regeringens samlade digitaliseringspolitik

    Den 10 mars höll bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson pressträff om regeringens samlade digitaliseringspolitik. Regeringen beslutade om inrättandet av ett digitaliseringsråd samt gav myndigheten PTS i uppdrag om att inrätta ett kansli som stöd i rådets arbete.

  • Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner

    Utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och Lena Hallengren, ordförande i Utbildningsutskottet
    Utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och Lena Hallengren, ordförande i Utbildningsutskottet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen.

Foto: Mikkel Ostergaard och Werner Nystrand/Folio

Regeringens arbete med digitalisering

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen är en av de faktorer som skapar störst förändring i dagens samhälle och den påverkar alla delar av samhället. Alla ska ges möjlighet att ta del av digitaliseringen och de fördelar den för med sig.

Bostadsminister Peter Eriksson och utsedda samordnare för arbetskraftskapaciteten inom byggbranschen
Bostadsminister Peter Eriksson och utsedda samordnare för arbetskraftskapaciteten inom byggbranschen. Fr.v. Samordnare Tommy Andersson och Pia Enochsson, utredningssekreterare Nils-Gunnar Bergander och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Peter Eriksson utser samordnare för arbetskapaciteten i byggbranschen

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har idag utsett Pia Enochsson och Tommy Andersson till samordnare med uppgift att se över att det finns tillräcklig kapacitet i arbetskraften inom byggbranschen för att kunna säkerställa ett ökat bostadsbyggande.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringens nya bredbandsstrategi - ett helt uppkopplat Sverige

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har presenetrat regeringens nya bredbandsstrategi – ett helt uppkopplat Sverige. Strategin är den första i sitt slag som täcker alla som bor i Sverige.

Byggkran över tak
Byggkran över hustak. Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

Stöd som ska gynna ökat bostadsbyggande

Regeringen har beslutat om ett antal långsiktiga stöd som ska underlätta byggandet av nya och renoveringar av befintliga bostäder.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 150 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida