Peter Eriksson

Peter Eriksson, Bostads- och digitaliserings­minister

Bostads- och digitaliseringsminister

Näringsdepartementet

”Sverige ska bygga mer, billigare och hållbart. Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens kraft och möjligheter. Det är mitt fokus som bostads- och digitaliseringsminister”

Aktuellt från Peter Eriksson

  • Goda exempel på fler bostäder till unga vuxna

    Vid en konferens den 11 december delade sex bostadsföretag och projekt med sig av sina metoder för att få fram bostäder för unga. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson hade bjudit in kommunpolitiker, representanter för bostadsföretag och intresseorganisationer för att sprida kunskap kring hur ungas boendesituation kan lösas.

  • Ny generaldirektör utsedd för Lantmäteriet

    Onsdag den 13 december presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson ny generaldirektör för Lantmäteriet. Regeringen har utsett Susanne Ås Sivborg och hon tillträder sin tjänst den 1 januari 2018.

Illustration: Regeringskansliet

Peter Eriksson presenterar bostadsmarknadsläget

Torsdagen den 9 november presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson bostadsmarknadsläget vid ett presseminarium.

Peter Eriksson  på en byggarbetsplats
Sedan regeringen tillträdde 2014 har den största statliga bostadssatsningen på 20 år genomförts. Här besöker bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson stadsdelen Rosendal i Uppsala. Foto: Cecilia Tollefeldt /Regeringskansliet

Boende – tre år in i mandatperioden

Nu har byggandet tagit fart. Sedan regeringen tillträdde 2014 har den största statliga bostadssatsningen på 20 år genomförts och i år förväntas fler hyresrätter än bostadsrätter byggas. Bostadsbyggandet är uppe på rekordnivåer. I år påbörjas byggnation av över 70 000 bostäder, nivåer som inte setts sedan miljonprogrammets dagar.

Byggkran framför hus
Studentbostäder under uppbyggnad vid KTH i Stockholm. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Regeringsuppdrag resulterar i tusentals nya studentbostäder

Den 23 augusti presenterade Peter Eriksson och Helene Hellmark Knutsson Akademiska Hus planer på att bygga 28 000 nya bostäder fram till år 2026. Planerna har tagits fram som en direkt följd av regeringens utökade uppdrag till Akademiska Hus 2015 samt den markinventering som de statliga fastighetsbolagen gjort under 2016.

Illustration: Regeringskansliet

Följ Digitaliseringsrådets arbete

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Regeringen inrättade därför Digitaliseringsrådet våren 2017. Rådet har i uppgift att främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik och består av tio personer under ledning av bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 304 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida