Statssekreterare hos Peter Eriksson

Alf Karlsson är statssekreterare hos Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister i Näringsdepartementet. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Ladda ner:

Statssekreterare Alf Karlsson
Statssekreterare Alf Karlsson Foto: Kristian Pohl

Ansvarsområden

Bostads- och digitaliseringsfrågor

Personligt

Född 1971. Bosatt i Uppsala. Gift. Ett barn.

Utbildning

1990-1996

Jur. kand. examen, Uppsala universitet

1990-1996

Kurser nationalekonomi, statskunskap m.m., Uppsala universitet

Befattningar och uppdrag

2016–

Statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

2014–2016

Politiskt sakkunnig, statsrådsberedningens samordningskansli

2011–2014

Teamchef samhällsteamet, Miljöpartiet de grönas riksdagskansli

2011

Juridisk expert, Miljöpartiet de grönas riksdagskansli

2007-2010

Kanslichef, chef för rektors kansli vid Mälardalens högskola

2005-2006

Potitiskt sakkunnig för Miljöpartiet de Gröna, Justitiedepartementet

2001-2005

Kommunjurist, Uppsala kommun

2001

Tf assessor och kammarrättsassessor, Kammarrätten i Sundsvall

2000

Länsrättsfiskal Länsrätten i Dalarnas län

1998-1999

Överrättsnotarie vid Kammarrätten i Sundsvall

1996-1998

Notarie vid Värnamo tingsrätt

Kontakt

Alf Karlsson
Statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Alf Karlsson, via registrator