Sven-Erik Bucht

Landsbygdsminister

Näringsdepartementet

"Det ska vara attraktivt att bo och jobba på landsbygden. Jag ser de gröna näringarna, landsbygdsutveckling och regional tillväxt som viktiga delar i att skapa jobb och tillväxt i hela landet."

Aktuellt från Sven-Erik Bucht

 • Nya regler för fjälljakten gynnar jägare bosatta i Sverige

  Illustration: Regeringskansliet

  Regeringen har beslutat om nya regler som ger möjlighet att ge jägare som är bosatta i Sverige företräde till småviltjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen, den så kallade fjälljakten. Tidigare hade alla samma möjlighet till fjälljakt i de aktuella områdena.

 • En utökad satsning på bredband i hela landet

  Peter Eriksson och Sven-Erik Bucht pratar i parken utanför Rosenbad.
  Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Maria Nilsson/Regeringskansliet

  Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017 att landsbygdsprogrammet förstärks med totalt 850 miljoner under 2017-2020 för bredbandssatsningar. Satsningarna ska göras i områden där förutsättningar för kommersiell bredbandsutbyggnad saknas.

Arbetsgruppernas ordföranden lämnar över rapporterna till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Arbetsgruppernas ordföranden lämnar över rapporterna till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.

Skogsprogrammet i nytt skede

Den 1 september överlämnade ordförandena och representanter för de fyra arbetsgrupperna i nationella skogsprogrammet vid en pressträff sina fyra underlagsrapporter till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Illustration: Regeringskansliet

Förstärkt 3R-centrum för bättre djurskydd

Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2017 om 15 miljoner kronor årligen 2017–2020 till kompetenscentrum för 3R-frågor. Verksamheten ska bidra till att stärka djurskyddet genom samordning och kompetensutveckling på djurförsöksområdet. Centret ska också stödja de djurförsöksetiska nämnderna i frågor om alternativa försöksmetoder.

Några män skakar hand
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar i fiskeförhandlingarna i Luxemburg 10 oktober. På bilden tillsammans med fiskekommissionären Vella vid tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Ministrar beslutar om fiskekvoter för Östersjön

EU:s jordbruks- och fiskeministrar möts i Luxemburg 10 oktober för att bland annat fastställa kvoter för fisket i Östersjön för 2017. Det gäller torsk, sill, skarpsill, lax och rödspetta. De årliga fiskeförhandlingarna förs mot bakgrund av ett förslag från EU-kommissionen.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

En livsmedelsstrategi för jobb och tillväxt i hela landet

Regeringen arbetar för att ta fram en nationell livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan från produktionen av råvaror från jorden, havet och skogen till livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga sektorns konsumtion, restaurang och måltidupplevelser.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 411 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida