Tomas Eneroth

Tomas Eneroth

Infrastrukturminister

Näringsdepartementet

Aktuellt från Tomas Eneroth

 • Infrastrukturminister Tomas Eneroth i dialog om infrastrukturinvesteringar

  • Tomas Eneroth står i en hörsal

   Infrastrukturminister Tomas Eneroth inför remissmötet om Trafikverkets förslag till nationell plan.

   Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • Tomas Eneroth står inför deltagarna på remissmötet

   Regeringen har ambition om att fatta beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan framåt mars/april nästa år. Det är ca 700 miljarder kronor som ska investeras i infrastruktur som bygger Sverige starkare. Det är investeringar i välfärd för att stärka konkurrenskraften och möta de utmaningar vi ser framöver. Det här mötet är ett av många möten när jag träffar remissinstanserna för att få deras inspel. Min ambition är att vara lyhörd. Men det är tuffa beslut och svåra prioriteringar vi måste göra innan beslut om den nationella trafikslagsövergripande planen fattas, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

   Foto: Regeringskansliet

  • Deltagare på remissmötet sittandes i aula

   Branschföreträdare för ett långsiktigt hållbart transportsystem. Bland andra deltog Ikea, InfraSweden2030, LKAB, Näringslivets transportråd, Skogsindustrierna och Svensk Turism.

   Foto: Regeringskansliet

  • Skärmdump på powerpoint som visar resultat av mentimeterröstning

   Under mötet gjordes en mentimerröstning där det framkom att ”Kunskap, samverkan och innovation” var några av faktorerna som deltagarna ansåg att deras organisationer/företag kunde bidra med för att utveckla ett hållbart långsiktigt transportsystem.

   Foto: Regeringskansliet

  Fungerande infrastruktur är en viktig förutsättning för ett modernt samhällsbygge. Under våren 2018 har regeringen som ambition att fatta beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018–2029. Under remisstiden för infrastrukturminister Tomas Eneroth dialoger med remissinstanserna. Vid två tillfällen har Tomas Eneroth bjudit in till remissmöte, ett för länsplaneupprättarna och ett för näringslivets transporter. Fler möten planeras.

 • Förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet har överlämnats till regeringen

  Den 31 augusti tog infrastrukturminister Tomas Eneroth emot Trafikverkets förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029. Överlämning och presentation av förslaget skedde vid en pressträff tillsammans med Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth håller tal på en scen.
– För att få en rejäl nystart av Nollvisionen har regeringen också gett Trafikverket i uppdrag att leda och samordna trafiksäkerhetsarbetet på vägområdet. Men för att vi ska nå målen till 2020 och den långsiktiga nollvisionen – måste vi alla bidra. Vi måste samarbeta och vi måste alla göra vår del i arbetet. Det är därför som Trafikverkets uppdrag är just att leda och samordna arbetet, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Regeringskansliet

Nollvisionen ligger fast

En ordentlig nystart för nollvisionen behövs, det konstaterade infrastrukturminister Tomas Eneroth när han mötte företagare kommuner, statliga myndigheter, forskare och frivilligorganisationer på MHF:s trafiksäkerhetskonferens.

Illustration: Itziar Castany

En svensk flygstrategi - för flygets roll i framtidens transportsystem

Regeringen har idag beslutat om En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem. Flygstrategin är ett inriktningsdokument, en plattform som dels tydliggör regeringens samlade syn på flygets roll i transportsystemet, dels redovisar regeringens prioriteringar inom sju olika områden för det fortsatta arbetet med att utveckla förutsättningarna för det svenska flyget.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 70 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida