CV Mattias Landgren

Mattias Landgren är statssekreterare hos Tomas Eneroth, infrastrukturminister i Näringsdepartementet. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Ladda ner:

Mattias Landgren
Mattias Landgren Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ansvarsområden

Transport- och infrastrukturfrågor

Personligt

Född 1976, bor i Uppsala

Utbildning

2001 Jur.kand., Uppsala universitet.

1999–2000 Kyoto University International Education Program,
Kyoto University, Japan.

1992–1996 Samhällsvetenskaplig linje, Olympiaskolan, Helsingborg.

Befattningar och uppdrag

2014–2016 Politiskt sakkunnig, Samordningskansliet,
Statsrådsberedningen

2010–2014 Chefsjurist, Byggnads

2009–2010 Avtalspolitiskexpert/jurist, Unionen.

2008 Sektionschef, Unionen

2004–2007 Chefsjurist, Tjänstemannaförbundet HTF

2001–2004 Förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd

2001–2014 Undervisning för jur. kand. studenter vid
Stockholms Universitet

Kontakt

Mattias Landgren
Statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Mattias Landgren, via registrator