Annika Strandhäll

Annika Strandhäll, Socialförsäkrings­minister

Socialminister

Socialdepartementet

"Vår välfärd är ryggraden i den svenska modellen och spelar en avgörande roll för tryggheten genom hela livet. Med smarta och starka gemensamma system för sjukvård, omsorg, omfördelning och ekonomisk trygghet i livets olika skeden bygger vi inte bara ett samhälle som håller ihop – vi bygger ett samhälle som gör att människor kan växa och våga. Jag vill stärka den tryggheten och investera i välfärden och i människor."

Aktuellt från Annika Strandhäll

  • Annika Strandhäll blir socialminister

    Statsminister Stefan Löfven presenterade i dag en regeringsombildning. Gabriel Wikström har bett om entledigande från sin tjänst som folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister. Annika Strandhäll tar över ansvarsområdena folkhälsa, sjukvård och idrott i rollen som socialminister.

  • En modern, tillgänglig och jämlik vård

    Foto: Folio

    För att kunna möta framtidens utmaningar i hälso- och sjukvården krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete. Regeringen arbetar aktivt med att stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.

Foto. Folio

Regeringen satsar tre miljarder på sjukvården

För att stärka skola, vård och omsorg föreslår regeringen extra resurser till kommuner och landsting i budgetpropositionen 2018. Tre miljarder ska enligt förslaget gå till sjukvården.

Foto: Hero/Folio

Det svenska ålderspensionssystemet

Informationsmaterial om hur inkomstpensionen, premiepensionen och garantipensionen fungerar.

Illustration: Regeringskansliet

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

I lagrådsremissen lämnas förslag som syftar till att stärka individers möjligheter till rehabilitering för att därigenom öka förutsättningarna för återgång i arbete efter en sjukperiod.

Illustration: Regeringskansliet

Förslag om höjt underhållsstöd för äldre barn

I propositionen föreslås att underhållsstödet ska höjas med 150 kronor per månad för barn som har fyllt 15 år.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 337 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida