Åsa Regnér

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Socialdepartementet

"Som minister i en feministisk regering vill jag utveckla en modern välfärdsmodell. Rättighetsfrågor, möjlighet till inflytande och att stötta de mest utsatta är centralt. Målet är en tydligare jämställdhetspolitik och stärkt delaktighet och tillgänglighet i samhället. Barnets rättigheter ska stärkas liksom kvaliteten, tryggheten och närvaron i äldreomsorgen."

Aktuellt från Åsa Regnér

 • Regnér deltar vid möte med det globala partnerskapet mot våld mot barn i New York

  Ban Ki-moon och Åsa Regnér
  Ban Ki-moon och Åsa Regnér Foto: Regeringskansliet

  Barnminister Åsa Regnér är i New York den 1-2 december för att delta vid ett första styrelsemöte för det globala partnerskapet mot våld mot barn. Partnerskapet ska bidra till att uppnå de globala målen i Agenda 2030 och Sverige har en framträdande roll som ett av vägvisarländerna (pathfinders) i arbetet.

 • LSS: Den som har ett faktiskt behov av stöd ska få det

  Åsa Regnér porträtt
  Barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  - Regeringen tydliggör mål. Redan nu, innan utredningen om LSS är klar, kommer regeringen att lämna förslag på områden som skapat oro och svårigheter för personer med funktionsnedsättning. Med de här åtgärderna vill vi komma tillrätta med problem och få underlag kring eventuella ytterligare förändringar, skriver Åsa Regnér, ansvarig minister, i en debattartikel i Dagens Nyheter den 29 november.

Christina Tallberg och Madeleine Harby Samuelsson hälsar på varandra.
Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas Riksorganisation, (PRO) och statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Halvvägs i mandatperioden för regeringens äldrepolitik

Vid årets sista möte mellan Pensionärskommittén och regeringen, handlade dialogen bland annat om jämställdhet, ökad bemanning och kunskapssatsningar inom äldre- och funktionshindersområdet. Fokus på mötet låg på vad regeringen uträttat så här halvvägs in i mandatperioden.

Morgan Johansson, Åsa Regnér och Gustav Fridolin håller pressträff i Rosenbad
Morgan Johansson, Åsa Regnér och Gustav Fridolin presenterade den jämställdhetspolitiska skrivelsen. Foto: Regeringskansliet

Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid

Den 16 november presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Foto på regerinens särskilda utredare Anita Wickström och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Regeringens särskilda utredare Anita Wickström överlämnar barnrättighetsutredningen till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

Barnkonventionen på väg att bli svensk lag

Regeringen vill göra barnkonventionen till svensk lag. Det pågår en utredning som tillsattes i mars 2013 och som kompletterasdes med ett tilläggsdirektiv i februari 2015. Uppdraget ska i sin helhet redovisas senast 28 februari 2016.

Äldre man vid ett bord talar med en blond medelålders kvinna.
- Många äldre har det bra och lever ett gott liv men det finns också stora brister som rör vård och omsorg. Regeringen kommer därför att ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen under mandatperioden, säger äldreminister Åsa Regnér. På bilden samtalar Åsa Regnér med Åke Larsson på Hälleborgs äldreboende i Västerås. Foto: Sören Andersson

Trygghet och närvaro i äldreomsorgen

Vård och omsorg om äldre kvinnor och män är en central del av välfärdspolitiken och berör många människor.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 530 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida