Åsa Regnér

Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhets­minister

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Socialdepartementet

"Som minister i en feministisk regering vill jag utveckla en modern välfärdsmodell. Rättighetsfrågor, möjlighet till inflytande och att stötta de mest utsatta är centralt. Målet är en tydligare jämställdhetspolitik och stärkt delaktighet och tillgänglighet i samhället. Barnets rättigheter ska stärkas liksom kvaliteten, tryggheten och närvaron i äldreomsorgen."

Aktuellt från Åsa Regnér

  • Utredning om assistansmarknad överlämnad till Åsa Regnér

    Åsa Regnér tar emot utredningen avStig Svensson
    Utredaren Stig Svensson överlämnar sin utredning till statsrådet Åsa Regnér. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

    Risken för brottslighet inom assistansmarknaden är fortsatt stor, risken för fusk är särskilt hög när anhöriga utför assistans och ökningen av antalet assistanstimmar beror inte på privata anordnare på marknaden. Dessa slutsatser drar utredare Stig Svensson i sin promemoria Personlig assistans - Analys av en kvasimarknad och dess brottslighet som lämnades till Åsa Regnér, ansvarigt statsråd för funktionshinderspolitiken, tisdagen den 16 januari.

  • Utredning föreslår stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende

    Den 15 januari tog barnminister Åsa Regnér emot förslag för ett stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende. Utredaren föreslår bland annat att skyddat boende ska regleras i Socialtjänstlagen och att Socialnämnden ska säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård. Se även webbsändning, i artikeln, från seminarium i Rosenbad om utredarens förslag.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér vid invigningen av den nya myndigheten för jämställdhetsfrågor i Göteborg.
Jämställdhetsminister Åsa Regnér vid invigningen av den nya myndigheten för jämställdhetsfrågor i Göteborg. Foto: Jöran Fagerlund/Jämställdhetsmyndighten

Jämställdhetsmyndigheten invigd

Fredag den 12 januari invigdes den nya jämställdhetsmyndigheten i Angered, Göteborg, med tal av bland andra jämställdhetsminister Åsa Regnér och generaldirektör Lena Ag. Myndigheten ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Statsråden Ylva Johansson och Åsa Regnér i möte med arbetsmarknadens parter om sexuella trakasserier.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och jämställdhetsminister Åsa Regnér i möte med representanter från LO, TCO, Saco, SKL, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket. Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen deltog också. Foto:Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen agerar mot sexuellt våld, trakasserier och kränkningar

Höstens #metoo-upprop har på ett kraftfullt sätt visat att det finns mer att göra för att bekämpa sexuella trakasserier och sexuellt våld på arbetsplatser och i övriga samhället. Regeringen kräver att alla arbetsgivare tar sitt ansvar för en trygg arbetsmiljö och har haft möten med bland annat arbetsmarknadens parter, myndighets- och näringslivschefer. Ta del av regeringens samlade åtgärder.

Äldre kvinna med ett litet barn
I årets budget gör regeringen stora satsningar på bland annat barn och äldre. Foto: Fredrik Schlyter/Johnér

Välfärdssatsningar i höstbudgeten

Regeringen presenterar stora satsningar på välfärden i årets budget med fokus på sjukvården, äldre och barn samt mot hedersrelaterat våld och förtryck. Förslagen i höstbudgeten bygger på ett samarbete mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Foto: Folio bildbyrå

Barnkonventionens väg till svensk lag

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 780 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida