Åsa Regnér

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Socialdepartementet

"Som minister i en feministisk regering vill jag utveckla en modern välfärdsmodell. Rättighetsfrågor, möjlighet till inflytande och att stötta de mest utsatta är centralt. Målet är en tydligare jämställdhetspolitik och stärkt delaktighet och tillgänglighet i samhället. Barnets rättigheter ska stärkas liksom kvaliteten, tryggheten och närvaron i äldreomsorgen."

Aktuellt från Åsa Regnér

  • #Äldreresan: "Inspirerande hur engagemang och vilja stärker äldres vardag"

    De som arbetar inom äldreomsorgen behöver bli fler och yrket behöver erbjuda tillräckligt bra villkor för att ännu fler ska vilja jobba där. Dessutom ska platserna på äldreboenden bli fler. Äldreminister Åsa Regnér har under 2015 och 2016 besökt åtta kommuner runt om i landet för att ta reda på hur regeringen på bästa sätt kan stärka äldreomsorgen. Den 7 juni avslutades turnén #Äldreresan med besök i Munkedals kommun och i Göteborgs stad.

  • Ett inkluderande samhälle utan hinder för människors delaktighet

    Kvinna i talarstol vinkar glatt till publiken
    -Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det är en fråga om jämlikhet och rättvisa, citerade Åsa Regnér regeringsförklaringen 2014. Foto:Hörselskadades Riksförbund (HRF)

    - Regeringen arbetar för att vi ska ha ett inkluderande samhälle för alla där det inte ska finnas några hinder för människors delaktighet, sa Åsa Regnér, minister ansvarig för funktionshinderspolitiken, när hon invigningstalade vid Hörselskadades Riksförbunds (HRF) kongress i Linköping.

Tonårspojke studerar flitigt
Regeringen har under hösten tagit en rad beslut och initiativ för att stödja kommunerna i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Foto: Folio

Regeringen stödjer arbetet med ensamkommande flyktingbarn

Regeringen har fattat en rad beslut och tagit initiativ för att stödja kommunerna i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Regeringen har bland annat uppdragit åt Socialstyrelsen att fördjupat analysera konsekvenserna för socialtjänsten av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn.

Illustration: Regeringskansliet

Ökad jämställdhet och ökat deltagande till nytta för alla

Målet för den svenska regeringen är ett samhälle med minskad social, ekonomisk och politisk orättvisa. Ökad jämställdhet samt ökat deltagande och tillgänglighet i samhället är till nytta för alla. Det sa barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér när hon talade i FN:s Generaldebatt, vid det nionde statspartsmötet om implementeringen av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Äldre man vid ett bord talar med en blond medelålders kvinna.
- Många äldre har det bra och lever ett gott liv men det finns också stora brister som rör vård och omsorg. Regeringen kommer därför att ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen under mandatperioden, säger äldreminister Åsa Regnér. På bilden samtalar Åsa Regnér med Åke Larsson på Hälleborgs äldreboende i Västerås. Foto: Sören Andersson

Trygghet och närvaro i äldreomsorgen

Vård och omsorg om äldre kvinnor och män är en central del av välfärdspolitiken och berör många människor.

En sittande kvinna omgärdad av en sittande och en stående man.
-Fattigdom måste bekämpas på bred front, i Sverige, inom EU och i hela världen med akuta och långsiktiga lösningar, sa statssekreterare Pernilla Baralt vid dialogmötet den 12 april. Här flankerad av David Holm Gatica, Utbildningsdepartementet, och Per-Anders Sunesson, Socialdepartementet. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Sverige samverkar med Bulgarien och Rumänien om utsatta EU-medborgare

Samarbetet mellan Sverige, Bulgarien och Rumänien omfattar sociala välfärdsfrågor och ska stärka situationen för utsatta EU-medborgare i hemlandet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 450 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida