Åsa Regnér

Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhets­minister

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Socialdepartementet

"Som minister i en feministisk regering vill jag utveckla en modern välfärdsmodell. Rättighetsfrågor, möjlighet till inflytande och att stötta de mest utsatta är centralt. Målet är en tydligare jämställdhetspolitik och stärkt delaktighet och tillgänglighet i samhället. Barnets rättigheter ska stärkas liksom kvaliteten, tryggheten och närvaron i äldreomsorgen."

Aktuellt från Åsa Regnér

 • Sverige stark röst för kvinnors rättigheter vid FN:s 61:a kvinnokommission

  • Två kvinnor i ett vintrigt New York.

   Jämställdhetsminister Åsa Regnér och skådespelaren och jämställdhetsdebattören Sissela Kyle i New York.

   Foto: Joanna Abrahamsson/Regeringskansliet

  • Man och kvinna sittandes vid ett konferensbord.

   Sveriges ambassadör för arbetet mot människohandle Per-Anders Sunesson och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

   Foto: Joanna Abrahamsson/Regeringskansliet

  – I år känns det mer angeläget än någonsin att delta. Vi är många som med oro ser på vad som idag händer i världen. Den globala agendan placerar inte mänskliga rättigheter och jämställdhet överst. Särskilt unga flickors, kvinnors och HBT-personers rättigheter ifrågasätts, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér med anledning av hennes deltagande i den 61:a upplagan av FN:s kvinnokommission, Commission on the Status of Women (CSW), i New York, 13 till 24 mars.

 • Utredare ser över återfallsförebyggande insatser för män som utsatt andra för våld

  Regeringen presenterar en särskild utredare som ska se över återfallsförebyggande insatser riktade till män som inte är frihetsberövade och som har utsatt närstående kvinnor, barn eller andra närstående för våld. En webbsänd pressträff hölls den 7 mars klockan 9:30.

Åsa Regnér och Alice Bah Kuhnke
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke genomförde årets första möte med Funktionshindersdelegationen. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Brett engagemang för ny funktionshinderspolitik

Statsråden Åsa Regnér och Alice Bah Kuhnke genomförde årets första möte med Funktionshindersdelegationen. -Det är avgörande att funktionshindersperspektivet syns i all politik, sa Åsa Regnér.

Ann-Sofie Hermansson, Åsa Regnér, Kerstin Alnebratt
Ann-Sofie Hermansson, Åsa Regnér och Kerstin Alnebratt vid pressträffen för den nya Jämställdhetsmýndigheten. Regeringskansliet

Inrättande av en jämställdhetsmyndighet

Regeringen har beslutat att myndigheten ska inrättas i Göteborg. Beslut har också fattats om direktiv till den organisationskommitté som får i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för uppföljning, samordning och stöd på jämställdhetspolitikens område. Kerstin Alnebratt har utsetts till organisationskommitténs särskilda utredare. Hon är idag föreståndare för nationella sekretariatet för genusforskning.

Morgan Johansson, Åsa Regnér och Gustav Fridolin håller pressträff i Rosenbad
Morgan Johansson, Åsa Regnér och Gustav Fridolin presenterade den jämställdhetspolitiska skrivelsen. Foto: Regeringskansliet

Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid

Den 16 november presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Foto på regerinens särskilda utredare Anita Wickström och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Regeringens särskilda utredare Anita Wickström överlämnar barnrättighetsutredningen till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

Barnkonventionen på väg att bli svensk lag

Regeringen vill göra barnkonventionen till svensk lag. Det pågår en utredning som tillsattes i mars 2013 och som kompletterasdes med ett tilläggsdirektiv i februari 2015. Uppdraget ska i sin helhet redovisas senast 28 februari 2016.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 603 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida