Åsa Regnér

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Socialdepartementet

"Som minister i en feministisk regering vill jag utveckla en modern välfärdsmodell. Rättighetsfrågor, möjlighet till inflytande och att stötta de mest utsatta är centralt. Målet är en tydligare jämställdhetspolitik och stärkt delaktighet och tillgänglighet i samhället. Barnets rättigheter ska stärkas liksom kvaliteten, tryggheten och närvaron i äldreomsorgen."

Aktuellt från Åsa Regnér

  • Äldreomsorgen ska sätta individens behov i centrum

    Åsa Regnér i talarstolen. I bakgrunden ser man henne i bild på scenens fond.
    -Regeringen investerar nu 2 miljarder om året i mer personal i äldreomsorgen, berättade äldreminister Åsa Regnér för 1300 medarbetare från äldreomsorgen. Foto: Catharina Piazzola/Regeringskansliet

    - Vår äldreomsorg ska sätta individens behov i centrum. Då behöver det finnas tillräckligt med resurser och personal som ges förutsättningar att göra det viktiga jobbet. Det sa äldreminister Åsa Regnér när hon den 14 oktober mötte 1300 chefer och undersköterskor från äldreomsorgen i samband med Äldreomsorgsdagarna på Älvsjömässan.

  • Reformer för ökad välfärd och trygghet i Budget 2017 inom Åsa Regnérs ansvarsområde

    En jämställdhetsmyndighet, en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, stöd till socialsekreterare, ökade resurser till Statens institutionsstyrelse, nationellt kunskapscenter för ensamkommande flyktingbarn och ökad kvalitet och stärkt kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Det är några av de satsningar regeringen vill genomföra i Budgetpropositionen 2017 inom Åsa Regnérs ansvarsområden.

Äldreministern Åsa Regnér och den österrikiska socialministern Alois Stöger.
Äldreministern Åsa Regnér och den österrikiska socialministern Alois Stöger deltog vid rundabordssamtalet. Foto: Carl Anders Nilsson/Regeringskansliet

Symbiocare-satsning i Wien

Sveriges Ambassad i Wien ordnade tillsammans med Business Sweden i juni och september en stor Symbiocare-satsning om äldrevård. Det övergripande målet var att etablera ett svenskt- österrikiskt forum för hälso- och äldrevård i syfte att utbyta erfarenheter och lyfta fram bra exempel på svenska företagslösningar och koncept för hälso- och äldrevård.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen avser att inrätta en jämställdhetsmyndighet

I budgetpropositionen anger regeringen att den avser inrätta en jämställdhetsmyndighet. Myndigheten ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Under hösten kommer regeringen även att presentera en ny nationell strategi, med ett åtgärdsprogram för 2017-2020, för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Del av satsningarna i strategin har tillkommit efter förhandlingar med Vänsterpartiet.

Foto på regerinens särskilda utredare Anita Wickström och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Regeringens särskilda utredare Anita Wickström överlämnar barnrättighetsutredningen till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

Barnkonventionen på väg att bli svensk lag

Regeringen vill göra barnkonventionen till svensk lag. Det pågår en utredning som tillsattes i mars 2013 och som kompletterasdes med ett tilläggsdirektiv i februari 2015. Uppdraget ska i sin helhet redovisas senast 28 februari 2016.

Äldre man vid ett bord talar med en blond medelålders kvinna.
- Många äldre har det bra och lever ett gott liv men det finns också stora brister som rör vård och omsorg. Regeringen kommer därför att ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen under mandatperioden, säger äldreminister Åsa Regnér. På bilden samtalar Åsa Regnér med Åke Larsson på Hälleborgs äldreboende i Västerås. Foto: Sören Andersson

Trygghet och närvaro i äldreomsorgen

Vård och omsorg om äldre kvinnor och män är en central del av välfärdspolitiken och berör många människor.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 501 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida