Åsa Regnér

Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhets­minister

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Socialdepartementet

"Som minister i en feministisk regering vill jag utveckla en modern välfärdsmodell. Rättighetsfrågor, möjlighet till inflytande och att stötta de mest utsatta är centralt. Målet är en tydligare jämställdhetspolitik och stärkt delaktighet och tillgänglighet i samhället. Barnets rättigheter ska stärkas liksom kvaliteten, tryggheten och närvaron i äldreomsorgen."

Aktuellt från Åsa Regnér

Foto: Laila Östlund/Göteborgs universitet

Ministerkonferens om hur jämställdhet kan bidra till rättvisa jobb och tillväxt

Den 8 november var jämställdhetsminister Åsa Regnér värd för en högnivåkonferens i Göteborg med fokus på hur jämställdhet bidrar till rättvisa jobb och tillväxt. På plats deltog ett antal av EU:s jämställdhetsministrar, företrädare för EU-institutionerna, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och forskare. Vid en pressträff deltog Åsa Regnér, Frankrikes jämställdhetsminister Marlène Schiappa, Estlands arbetsmarknads- och hälsominister Jevgeni Ossinovski och Dr. Ralf Kleindiek, statssekreterare hos Tyskland minister för familjefrågor.

Statsekreterare Alf Karlsson och statsrådet Åsa Regnér
Vid funktionshindersdelegationens möte talade Åsa Regnér den 13 oktober om sina ansvarsområden utöver funktionshindersfrågorna. Vid mötet deltog även statssekreterare Alf Karlsson från Näringsdepartementet Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Åsa Regnér om de egna ansvarsområdena

–Funktionshinderspropositionen behandlas i Riksdagen den 30 november. I Regeringskansliet arbetar vi nu därför med att förbereda de uppdrag som föreslås i propositionen. Bland annat förbereder Regeringskansliet nu ett kommittédirektiv för att kunna tillsätta den utredning regeringen föreslagit i propositionen. Det berättade statsrådet Åsa Regnér när hon den 13 november träffade Funktionshindersdelegationen för årets sista möte.

Äldre kvinna med ett litet barn
I årets budget gör regeringen stora satsningar på bland annat barn och äldre. Foto: Fredrik Schlyter/Johnér

Välfärdssatsningar i höstbudgeten

Regeringen presenterar stora satsningar på välfärden i årets budget med fokus på sjukvården, äldre och barn samt mot hedersrelaterat våld och förtryck. Förslagen i höstbudgeten bygger på ett samarbete mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Foto: Folio bildbyrå

Barnkonventionens väg till svensk lag

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 752 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida