Cv Åsa Regnér

"Som minister i en feministisk regering vill jag utveckla en modern välfärdsmodell. Rättighetsfrågor, möjlighet till inflytande och att stötta de mest utsatta är centralt. Målet är en tydligare jämställdhetspolitik och stärkt delaktighet och tillgänglighet i samhället. Barnets rättigheter ska stärkas liksom kvaliteten, tryggheten och närvaron i äldreomsorgen."

Ladda ner:

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Barn-, äldre och jämställdhetsminister

Partitillhörighet

Socialdemokraterna

Personligt

Född 1964

Utbildning

2011
Magisterexamen i demokratiutveckling, Uppsala universitet

1991
Filosofie kandidatexamen, Stockholms universitet (tyska, spanska, konstvetenskap)

1984–1985
Magisterstudier i statsvetenskap, sociologi och tysk litteratur, Friedrich Alexander Universität, Erlangen, Tyskland

Befattningar och uppdrag

2014–
Barn,- äldre- och jämställdhetsminister

2013–2014
Landschef UN Women, Bolivia

2007–2012
Generalsekreterare RFSU

2004–2006
Planeringschef Justitiedepartementet (hos demokrati- och jämställdhetsministern)

1998–2004
Politiskt sakkunnig, Statrådsberedningen (inrikesfrågor, EU-samordning)

2000
Medförfattare av rapport i forskningsprojekt, Tema Genus, Linköpings universitet (tjänstledig 6 månader från Statsrådsberedningen)

1996–1998
Ämnessakkunnig, Arbetsmarknadsdepartementet

1995–1996
Enskild utredare, utredning om kvinnors arbetsmarknad

1994–1996
Utredare TCO

1992–1994
Departementssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

1991–1993
Biträdande utredningssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

1990–1991
Volontär, Bolivia

Övrigt

Språk: engelska, spanska, tyska, portugisiska