Statssekreterare hos Åsa Regnér

Pernilla Baralt och Madeleine Harby Samuelsson är statssekreterare hos barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Pernilla Baralt stöder barn-, äldre- och jämställdhetsministern i arbetet med barnets rättigheter, individ- och familjeomsorg och jämställdhet.

CV Pernilla Baralt

Madeleine Harby Samuelsson stöder barn-, äldre- och jämställdhetsministern i arbetet med rättigheter för personer med funktionsnedsättning, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

CV Madeleine Harby Samuelsson