Gabriel Wikström

Porträtt av folkhälso,- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Socialdepartementet

"Sverige är ett av världens rikaste och mest välmående länder. Trots det finns det stora skillnader i hälsa mellan olika grupper. Det är allvarligt men än mer oroande är att dessa skillnader ökar. För att vända utvecklingen har regeringen satt upp som mål att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Det är ett prioriterat arbete som jag är glad över att få leda."

Aktuellt från Gabriel Wikström

  • Ny lag ska öka tillgången till sprututbyte

    Regeringen anser att sprututbytesverksamhet bör vara tillgängligt i hela landet där det finns behov. Den 29 september presenterade folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström regeringens lagförslag för att göra detta möjligt.

  • Reformer för ökad välfärd och trygghet i statens budget 2017 inom Gabriel Wikströms områden

    Regeringen föreslår i denna proposition en satsning om 10 miljarder kronor per år till kommuner och landsting från och med 2017. Av dessa medel uppgår tillskottet till landsting till 2,3 miljarder kronor 2017. Därutöver finns ett antal nya och pågående satsningar inom hälso- och sjukvårdspolitiken. Regeringen föreslår även 34 miljoner kronor till idrottssatsningar på integration i utsatta områden och till etablering av asylsökande och nyanlända.

Foto: Johner

Nya lagändringar ska garantera jämlikhet i vården

Två förslag om lagändringar i hälso- och sjukvårdslagen har skickats ut från Socialdepartementet. Förslagen berör privata sjukvårdsförsäkringar samt att universitetssjukhus garanterat ska drivas av landstingen även i framtiden.

Foto: Maskot/Folio

Gabriel Wikströms sjukvårdsdialoger hösten 2016

Sjukvårdsministern besöker under 2016 samtliga landsting för en löpande dialog kring bland annat samverkansformer och strategiska vägval och prioriteringar som regeringen har att göra inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Foto: Johner/Corbis

Satsning på kortare väntetider inom cancervården

Regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomför mellan 2015 och 2018 en rad insatser på cancerområdet för att uppnå en mer jämlik och tillgänglig cancervård med fokus på att korta väntetiderna och minska regionala skillnader.

Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström talar från en scen.
– IT-stödens möjligheter att utbyta information måste förbättras och lagstiftningen kring informationshantering behöver ses över, säger Gabriel Wikström. Foto: Regeringskansliet

E-hälsa - en förutsättning för att uppnå en mer effektiv och jämlik vård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025. Visionen bygger vidare på de tankar och ansatser som finns i strategin från 2010. Avsikten är att visionen ska följas avhandlingsplaner.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 409 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida