Statssekreterare hos Gabriel Wikström

Agneta Karlsson är statssekreterare hos Gabriel Wikström, minister för folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Ladda ner:

Porträttfoto av statssekreterare Agneta Karlsson
Statssekreterare Agneta Karlsson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Personligt

Född 1962. Gift. Två barn.

Utbildning

1997
Poppius journalistskola

1991
Examen på Förvaltningslinjen, organisationsteori, Stockholms Universitet

1986
Latinamerikanska samhällsförhållanden, Stockholms Universitet


1981
Gymnasieexamen Samhällsvetenskaplig linje, Sigtuna humanistiska läroverk

Befattningar och uppdrag

Anställningar

2011–2014
Chef Arena Medier och vice VD Arenagruppen

2006–2011
Chef för samhällskontakter GlaxoSmithKline (GSK)

2004–2006
Statssekreterare, Utbildnings- och kulturdepartementet

2003–2004
Biträdande partisekreterare, Socialdemokraterna

2002–2003
Statssekreterare, Socialdepartementet

1998–2002
Politiskt sakkunnig, Socialdepartementet

1994–1998
Politisk handläggare, LO

1993
Borgarrådssekreterare, Stockholms stadshus

1989–1991
Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen

Uppdrag

2013–2014
Gruppledare Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

2012–2014
Ledamot i flera av Arenagruppens bolagsstyrelser som vice VD

2010–2014
Ledamot i Kommunförbundet Stockholms Läns (KSL) arbetsmarknadsberedning

2006–2014
Ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Järfälla

2006–2010
Gruppledare utbildningsnämnden i Järfälla

2004–2006
Vice ordförande i Allmänna arvsfonden

2003–2004
Vice ordförande i Tekniska museet

2000–2004
Ordförande för Barnsäkerhetsdelegationen (SOU)

2001–2002
Ledamot i Statskontorets råd

2001–2002
Ledamot i Samhalls styrelse

1995–1997
Ersättare för LO i EU:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC)