Aida Hadzialic

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Utbildningsdepartementet

"Svensk skola ska vara en jämlik kunskapsskola i världsklass där inte en enda elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Skolan ska vara den starkast lysande stjärnan i den svenska modellen. Att investera i skolan och kunskapsresultaten är att investera i vår framtid, det stärker arbetsmarknadens och näringslivets kompetensförsörjning, skapar tillväxt i ekonomin och nya jobb."

Aktuellt från Aida Hadzialic

  • Aida Hadzialic leder TV-spelsdelegation i USA

    Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
    Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Den 13-17 juni medverkar gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic på E3 - världens största TV- och datorspelsmässa i Los Angeles, Kalifornien. Syftet är att främja den svenska spelsindustrin.

  • Satsning ska ge fler behöriga lärare inom svenska som andraspråk och sfi

    För att möta det stora behovet av behöriga lärare har regeringen beslutat om en ny statsbidragsförordning som ska ge lärare minst 80 procent av lönen vid fortbildning som ger kunskaper inom svenska som andraspråk eller behörighet att undervisa i ämnet eller i sfi. Förordningen träder i kraft den 15 juli 2016.

Illustration: Regeringskansliet

Studiestartsstöd för arbetslösa med kort utbildning

Utbildningsdepartementet remitterar nu ett förslag på ett nytt rekryterande studiestöd. Syftet med studiestartsstödet är att öka rekryteringen till studier bland arbetslösa med stort utbildningsbehov och därmed stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Språket nyckeln in i samhället

Om man är nyanländ är språket den viktigaste nyckeln för att ta sig in i det svenska samhället och etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen gör därför en rad satsningar på svenskundervisningen.

Statsrådet Hadzialic
Statsrådet Hadzialic Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Dialog med näringslivet om ungas etablering i arbetslivet

Fredag 20 maj träffade statsrådet Aida Hadzialic och Inger Ashing, samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar, representanter från näringslivet för diskussioner kring etablering i arbetslivet för unga som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic och det Ungdomspolitiska rådet
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic och det Ungdomspolitiska rådet. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Aida Hadzialic träffade det Ungdomspolitiska rådet

Den 13 maj träffade gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic det Ungdomspolitiska rådet för diskussioner kring ungas inflytande och delaktighet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 239 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida