Aida Hadzialic

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Utbildningsdepartementet

"Svensk skola ska vara en jämlik kunskapsskola i världsklass där inte en enda elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Skolan ska vara den starkast lysande stjärnan i den svenska modellen. Att investera i skolan och kunskapsresultaten är att investera i vår framtid, det stärker arbetsmarknadens och näringslivets kompetensförsörjning, skapar tillväxt i ekonomin och nya jobb."

Aktuellt från Aida Hadzialic

  • Utökad rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux

    Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
    Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

    Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag om en utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå för att uppnå behörighet till högskola och yrkeshögskola. Fler vuxna kommer därmed att kunna öka sina möjligheter på arbetsmarknaden.

  • Nu blir sfi en del av komvux

    Den 1 juli upphör utbildning i svenska för invandrare (sfi) som en egen skolform och blir i stället en del av kommunal vuxenutbildning (komvux). Kommunerna blir även skyldiga att se till att den som vill påbörja komvux och särskild utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande nivå erbjuds studie- och yrkesvägledning samt att en individuell studieplan upprättas för varje elev inom vuxenutbildningen.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nya förslag för effektivare validering

Utbildningsdepartementet skickar inom några dagar ut en rad förslag på remiss om hur systemen för validering ska bli mer effektiva och tillgängligheten till validering öka. Genom att synliggöra och erkänna människors kunskaper och kompetens kan tiden i utbildning förkortas eller vägen till jobb bli rakare för såväl utrikes som inrikes födda.

Illustration: Regeringskansliet

Studiestartsstöd för arbetslösa med kort utbildning

Utbildningsdepartementet remitterar nu ett förslag på ett nytt rekryterande studiestöd. Syftet med studiestartsstödet är att öka rekryteringen till studier bland arbetslösa med stort utbildningsbehov och därmed stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Språket nyckeln in i samhället

Om man är nyanländ är språket den viktigaste nyckeln för att ta sig in i det svenska samhället och etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen gör därför en rad satsningar på svenskundervisningen.

Statsrådet Hadzialic
Statsrådet Hadzialic Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Dialog med näringslivet om ungas etablering i arbetslivet

Fredag 20 maj träffade statsrådet Aida Hadzialic och Inger Ashing, samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar, representanter från näringslivet för diskussioner kring etablering i arbetslivet för unga som står långt ifrån arbetsmarknaden.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 245 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida