Anna Ekström

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Utbildningsdepartementet

"I skolan ska alla elever, oavsett bakgrund, lära sig så mycket som möjligt och utvecklas som aktiva samhällsmedborgare. Utbildning ska vara en möjlighet för alla under hela livet. Så skapas förutsättningar för det livslånga lärandet. Jag tror på en jämlik skola med fokus på kunskap och bildning."

Aktuellt från Anna Ekström

Illustration: Regeringskansliet

Studiestartsstöd ska öka rekryteringen till studier för personer med kort utbildning

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att införa ett nytt rekryterande studiestöd. Syftet med studiestartsstödet är att öka rekryteringen till studier bland personer med kort utbildning och stora utbildningsbehov. Genom detta stärks deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Anna Ekström står tillsammans med elver i verkstadsmiljö.
Anna Ekström tillsammans med elever på Mälardalens Tekniska Gymnasium. Foto: Jenni Larsson/Regeringskansliet

Viktigt med samverkan mellan skola och arbetsliv

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström besökte i dag Mälardalens Tekniska Gymnasium som bedriver yrkesutbildningar med en nära koppling till industrin. Skolan arbetar aktivt med att rekrytera tjejer till sina utbildningar och därmed bryta könsbundna studieval.

Illustration: Regeringskansliet

Utredning om kommunal vuxenutbildning

Måndagen den 20 februari presenterade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström direktiv till den utredning som ska undersöka behovet av förändringar i regleringen av den kommunala vuxenutbildningen. Utredare är Roger Mörtvik.

Illustration: Regeringskansliet

Försöksverksamhet med branschskolor för ökade möjligheter till yrkesutbildning

Regeringen har beslutat om en remiss till Lagrådet om en försöksverksamhet med branschskolor. Förslaget har sin bakgrund i ett minskat intresse för yrkesutbildningar och oro för en framtida brist på kompetent personal i många branscher. Genom att skolhuvudmän och branscher samverkar kan bättre möjligheter skapas för att erbjuda yrkesutbildningar inom små yrkesområden på fler platser i landet.

Fatima Rahman och Hana Masri står inne i köket
Fatima Rahman och Hana Masri arbetar på Kulturpunktens Kafé. Foto: Rebecca Liljefors

Matchning hjälper ungdomar till arbete

Att ungdomar ska komma in i arbetslivet är en viktig fråga för regeringen. Att ha avbrutit eller att aldrig ha påbörjat en gymnasieutbildning är de faktorer som tydligast påverkar risken att hamna i gruppen unga som varken arbetar eller studerar.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 127 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida