Anna Ekström

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Utbildningsdepartementet

"I skolan ska alla elever, oavsett bakgrund, lära sig så mycket som möjligt och utvecklas som aktiva samhällsmedborgare. Utbildning ska vara en möjlighet för alla under hela livet. Så skapas förutsättningar för det livslånga lärandet. Jag tror på en jämlik skola med fokus på kunskap och bildning."

Aktuellt från Anna Ekström

Illustration: Regeringskansliet

Försöksverksamhet med branschskolor ska stärka kompetensförsörjningen

Riksdagen har nu i enlighet med regeringens förslag i propositionen En försöksverksamhet med branschskolor beslutat att anta regeringens förslag till lag om försöksverksamhet med branschskolor. Genom att skolhuvudmän och branscher samverkar skapas ökade möjligheter att erbjuda gymnasial yrkesutbildning även inom små yrkesområden i hela Sverige. Lagen träder i kraft den 1 augusti 2017. Försöksverksamheten ska påbörjas höstterminen 2018 och pågå i fem år.

Särskilde utredaren Eva Durhan och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Särskilde utredaren Eva Durhan överlämnar betänkandet till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Utredning överlämnar betänkande om fjärrundervisning

Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad har överlämnat sitt slutbetänkande Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke rådsmöte i Bryssel 23 maj 2017
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tillsammans med EU-kollegorna från Tyskland och Frankrike på rådsmötet i Bryssel. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström deltog på den ungdoms- och utbildningspolitiska delen av mötet. Foto: Europeiska unionens råd

Ungdom, utbildning och audiovisuellt i fokus på rådsmöte

På rådsmötet i Bryssel 22-23 maj enades ministrarna bland annat om det framtida samarbetet på ungdomsområdet. Rådet nådde också en överenskommelse om att revidera EU-reglerna för audiovisuella medietjänster inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet.

Illustration: Regeringskansliet

Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till annan kommun

Regeringen har i dag beslutat att lämna en proposition till riksdagen med förslag om att förtydliga skollagen gällande elevens rätt att fullfölja ett introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 144 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida