Anna Ekström

Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Utbildningsdepartementet

"I skolan ska alla elever, oavsett bakgrund, lära sig så mycket som möjligt och utvecklas som aktiva samhällsmedborgare. Utbildning ska vara en möjlighet för alla under hela livet. Så skapas förutsättningar för det livslånga lärandet. Jag tror på en jämlik skola med fokus på kunskap och bildning."

Aktuellt från Anna Ekström

  • En särskild utredare inom den kommunala vuxenutbildningen presenteras

    Måndagen den 20 februari presenterar gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström en särskild utredare som ska undersöka behovet av förändringar i regleringen av den kommunala vuxenutbildningen. Pressträffen webbsänds från kl. 13.30.

  • Anna Ekström besöker Sundsvall och Härnösand

    Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
    Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Fredagen den 17 februari reser gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Sundsvall för att bland annat besöka RUN-riksdag 2017. På programmet står även ett besök hos Centrala studiestödsnämnden (CSN) och en resa till Härnösand för att besöka Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS).

Fatima Rahman och Hana Masri står inne i köket
Fatima Rahman och Hana Masri arbetar på Kulturpunktens Kafé. Foto: Rebecca Liljefors

Matchning hjälper ungdomar till arbete

Att ungdomar ska komma in i arbetslivet är en viktig fråga för regeringen. Att ha avbrutit eller att aldrig ha påbörjat en gymnasieutbildning är de faktorer som tydligast påverkar risken att hamna i gruppen unga som varken arbetar eller studerar.

Illustration: Regeringskansliet

Nya vägar in i yrkeshögskolan

Nu blir det möjligt för fler att söka sig till yrkeshögskolan. Regeringen har beslutat att behörighetsgivande förutbildning och enstaka kurs ska kunna ges inom yrkeshögskolan.

Illustration: Regeringskansliet

Gymnasieutredningens betänkande går ut på remiss

I dag skickar Utbildningsdepartementet Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) till remissinstanser för deras synpunkter.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Stort intresse för Svenska från dag ett

Svenska från dag ett är en satsning för att ge nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för, och inblick i, det svenska samhället. Ett viktigt syfte är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök