Anna Ekström

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Utbildningsdepartementet

"I skolan ska alla elever, oavsett bakgrund, lära sig så mycket som möjligt och utvecklas som aktiva samhällsmedborgare. Utbildning ska vara en möjlighet för alla under hela livet. Så skapas förutsättningar för det livslånga lärandet. Jag tror på en jämlik skola med fokus på kunskap och bildning."

Aktuellt från Anna Ekström

  • Uttalande av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström med anledning av dådet på Enskede gårds gymnasium

    Illustration: Regeringskansliet

    Det är med sorg och bestörtning som jag har tagit emot den hemska nyheten om dådet på Enskede gårds gymnasium. Mina tankar går naturligtvis till offret och de närstående. Jag tänker också på elever, lärare och skolpersonal på Enskede gårds gymnasium. Berörda myndigheter bedömer och hanterar nu händelserna på plats och det finns för närvarande inte något behov av akuta insatser från regeringen. Jag följer händelseutvecklingen noga och håller en nära kontakt med Stockholms stad.

  • Regeringen satsar på lärcentrum

    Illustration: Regeringskansliet

    För att studerande inom vuxenutbildning och andra utbildningsformer ska få bättre stöd i sitt lärande har regeringen fattat beslut om ett nytt statsbidrag för lärcentrum.

Illustration: Regeringskansliet

Ytterligare uppdrag till komvuxutredningen

För att se över vissa förändringar inom komvux och särvux tillsatte regeringen i februari en utredning. Nu har regeringen beslutat att utöka utredningens uppdrag.

Illustration: Regeringskansliet

Räntan på studielån rekordlåg 2018

Nästa års räntenivå för studielån blir 0,13 procent. Beslutet berör de cirka 1,5 miljoner personer som har studielån.

Illustration: Regeringskansliet

De nationella proven digitaliseras

Regeringens proposition Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala har antagits av riksdagen. Genom beslutet ges bättre förutsättningar för ökad likvärdighet i betygssystemet och en effektivare hantering av de nationella proven.

Illustration: Regeringskansliet

Beslut om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Utbildningspolitiken har en viktig roll att spela för att nå denna ambition. Regeringen har därför tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 238 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida