Statssekreterare hos Anna Ekström

Erik Nilsson är statssekreterare åt Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Statssekreterare Erik Nilsson
Statssekreterare Erik Nilsson Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Cv Erik Nilsson

Ansvarsområden

  • Gymnasieskola
  • Vuxenutbildning och folkbildning
  • Studiefinansiering
  • Ungdomspolitik

Personligt

Erik Nilsson är född 1965. Han är bosatt i Bromma, är gift och har två barn.

Utbildning

1988 - 1989 Statsvetenskap, Historia Stockholms universitet

1983 - 1985 Kemistlinjen, examen Stockholms universitet

Befattningar och uppdrag

2016 - Statssekreterare vid Utbildningsdepartementet

2014 - 2016 Statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet

2013 - 2014 Chef för utvecklingsavdelningen, Skolverket

2013 - 2013 T.f. Kommundirektör, Botkyrka kommun

2008 - 2013 Förvaltningschef utbildningsförvaltningen,Botkyrka kommun

2007 - 2007 Förvaltningschef, Lärarhögskolan

2006 - 2007 Expert - organisationsutredare, Lärarhögskolan

2002 - 2006 Skol- och kulturborgarråd, Stockholms Stad

2000 - 2002 Oppositionsborgarråd, skola/kultur

1998 - 2000 Heltidspolitiker, talesman i integrations- och demokratifrågor

1996 - 1998 Ordförande (30 %), Norrmalms stadsdelsnämnd, Stockholm stad

1996 - 1998 Omvärldsanalytiker (70 %), Stadsledningskontoret, Stockholms stad

1994 - 1996 Kanslichef, Finansroteln, Stockholms stad

1994 - 1994 Stabsdirektör, Statens Skolverk

1991 - 1994 Chef, Statens Ungdomsråd

1989 - 1991 Biträdande borgarrådssekreterare, Fastighetsroteln, Stockholms stad

1988 - 1989 Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet

1987 - 1988 Kårordförande, Stockholms universitets studentkår

1985 - 1987 Ordförande utbildningsutskottet, Stockholms universitets studentkår

Övrigt

2002 - 2004 Ordförande för regeringens rekryteringsdelegation för högre utbildning

2000 - 2003 Ordförande i styrelsen för Internationella Programkontoret för utbildningsområdet

1994 - 1996 Ordförande, regeringens ungdomskampanj mot rasism och främlingsfientlighet

1987 - 1990 Styrelseledamot, ACADEMUS AB (Akademibokhandeln)

1986 - 1988 Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer