Gustav Fridolin

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Alla barn ska få en ärlig chans i skolan. Alla elever ska få den tid och det stöd de behöver av sina lärare. Det kräver att fler får brinna för och stannar i läraryrket."

Aktuellt från Gustav Fridolin

  • Gustav Fridolin tog emot utredning om problematisk elevfrånvaro

    Regeringens särskilda utredare Malin Gren Landell har överlämnat betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera till utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredaren har haft i uppdrag att kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt analysera orsakerna till frånvaron och föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras.

  • Bättre möjligheter för nationella minoritetsspråk i skolan ska utredas

    Illustration: Regeringskansliet

    Regeringen har i dag beslutat om att tillsätta en utredning om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk. En särskild utredare ska kartlägga behovet av åtgärder med anledning av dels regeringens strävan att värna och revitalisera de nationella minoritetsspråken, dels Europarådets kritik mot Sverige när det gäller undervisningen i de nationella minoritetsspråken.

Illustration: Regeringskansliet

Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering lämnar sitt slutbetänkande till Alice Bah Kuhnke och Gustav Fridolin

Den 14 december överlämnade utredningen sitt slutbetänkande Bättre skydd mot diskriminering till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredningen föreslår bland annat att en diskrimineringsnämnd ska skapas som ett alternativ till domstolsprövning och att Skolinspektionen ska arbeta mot diskriminering i skolan.

Utbildningsminister Gustav Fridolin
Utbildningsminister Gustav Fridolin Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Gustav Fridolin höll pressträff om PISA-resultatet

Utbildningsminister Gustav Fridolin kommenterade resultatet av PISA-studien vid en pressträff under tisdagen. Efter pressträffen bjöd ministern in till ett panelsamtal med företrädare inom skolan.

Morgan Johansson, Åsa Regnér och Gustav Fridolin håller pressträff i Rosenbad
Morgan Johansson, Åsa Regnér och Gustav Fridolin presenterade den jämställdhetspolitiska skrivelsen. Foto: Regeringskansliet

Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid

Den 16 november presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Illustration: Regeringskansliet

Proposition om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

Regeringen har i dag beslutat om en proposition som innebär att högst 100 av landets cirka 3 600 skolor med mellanstadium ska kunna bedriva försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. Skolverket kommer att ges i uppdrag att utforma, genomföra och utvärdera en sådan försöksverksamhet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 332 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida