Gustav Fridolin

Gustav Fridolin, Utbildnings­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Alla barn ska få en ärlig chans i skolan. Alla elever ska få den tid och det stöd de behöver av sina lärare. Det kräver att fler får brinna för, och stannar, i läraryrket."

Aktuellt från Gustav Fridolin

 • Regeringen tillsätter utredning för stärkt elevhälsa

  Illustration: Regeringskansliet

  Regeringen tillsätter nu en särskild utredare för att bland annat kartlägga och analysera skolornas arbete med stöd och elevhälsa. Utredaren ska lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever, såväl flickor som pojkar, att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

 • Obligatorisk prao i högstadiet

  Utbildningsminister Gustav Fridolin
  Utbildningsminister Gustav Fridolin Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

  Utbildningsminister Gustav Fridolin meddelar att regeringen vill återinföra obligatorisk prao i grundskolan och specialskolan. Syftet är att ge alla högstadieelever jämlika möjligheter att prova på ett yrke och få konkreta erfarenheter och kunskaper om arbetslivet som stöd inför framtida val av utbildning och yrkesinriktning.

Fredrik Malmberg blir ny generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regeringen har beslutat utse Fredrik Malmberg till ny generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Fredrik Malmberg kommer närmast från Barnombudsmannen där han varit myndighetschef och barnombudsman. Fredrik Malmberg har tidigare jobbat för Rädda Barnen och har även ett politiskt förflutet i dåvarande Folkpartiet.

Illustration: Regeringskansliet

Peter Fredriksson blir ny generaldirektör för Skolverket

Regeringen har beslutat att utse Peter Fredriksson till ny generaldirektör för Skolverket. Peter Fredriksson kommer närmast från Södertälje kommun där han har arbetat som utbildningsdirektör.

Illustration: Regeringskansliet

Sverige stärker stödet till sex- och samlevnadsundervisning, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt hiv/aids-information globalt

Sverige, via Sida ger ytterligare 10 miljoner kronor till FN-organet Unescos globala arbete med sex- och samlevnadsundervisning, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt hiv/aids-information. Utbildningsminister Gustav Fridolin har undertecknat ett avtal tillsammans med Unescos generaldirektör Irina Bokova om ett stöd för organisationens arbete med dessa frågor.

Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Skolkommissionen lämnade slutbetänkande

Torsdagen den 20 april lämnade Skolkommissionen sitt slutbetänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Skolkommissionens förslag syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 404 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida