Gustav Fridolin

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Alla barn ska få en ärlig chans i skolan. Alla elever ska få den tid och det stöd de behöver av sina lärare. Det kräver att fler får brinna för och stannar i läraryrket."

Aktuellt från Gustav Fridolin

 • Ny stadieindelad timplan med mer matte, satsning på teknik och skärpt rätt för elever att få den tid de behöver

  Utbildningsminister Gustav Fridolin vid presskonferensen
  Utbildningsminister Gustav Fridolin vid presskonferens på Skanskvarnskolan. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Utbildningsdepartementet har i dag skickat ut en promemoria om en stadieindelad timplan på remiss. Syftet med förslaget är bland annat att säkerställa att alla elever får den undervisningstid de har rätt till, bidra till en mer likvärdig skola, underlätta uppföljning och minska det administrativa arbetet. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017 med undantag för utökningen av undervisningstiden i matematik som föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

 • Fler utbildningsplatser och lässatsning för barn

  Foto: Folio bildbyrå

  3 600 nya utbildningsplatser på lärar- och förskollärarutbildningarna och en särskild satsning för att öka läsandet bland barn. Det presenterade statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Gustav Fridolin på en pressträff i dag där även Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, deltog.

Utbildningsminister Gustav Fridolin
Utbildningsminister Gustav Fridolin Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål

Den 1 augusti 2016 trädde ändringar i skollagen i kraft. Ändringarna innebär att modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål ska få överlämnas på entreprenad inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Personalförstärkningar och fortbildning inom elevhälsa och specialpedagogik

För att förstärka och utveckla elevhälsan samt öka tillgången till specialpedagogiskt stöd i skolan införs ett nytt statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser. Statsbidraget gäller även för fortbildning för sådana insatser.

Illustration: Regeringskansliet

Satsning ska ge fler behöriga lärare inom svenska som andraspråk och sfi

För att möta det stora behovet av behöriga lärare har regeringen beslutat om en ny statsbidragsförordning som ska ge lärare minst 80 procent av lönen vid fortbildning som ger kunskaper inom svenska som andraspråk eller behörighet att undervisa i ämnet eller i sfi. Förordningen träder i kraft den 15 juli 2016.

särskilda utredaren och nationella samordnaren Jan Sydhoff överlämnar betänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin
Särskilda utredaren och nationella samordnaren Jan Sydhoff överlämnar betänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Förslag till helhetslösning för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning

I dag överlämnades betänkandet ”Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar” (SOU 2016:46) till utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredningen föreslår en helhetslösning av hur stödet till elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning får organiseras och hur insatserna till dessa grupper ska samordnas mellan staten, kommunerna och landstingen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 255 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida