Gustav Fridolin

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Alla barn ska få en ärlig chans i skolan. Alla elever ska få den tid och det stöd de behöver av sina lärare. Det kräver att fler får brinna för och stannar i läraryrket."

Aktuellt från Gustav Fridolin

  • Personalförstärkningar och fortbildning inom elevhälsa och specialpedagogik

    För att förstärka och utveckla elevhälsan samt öka tillgången till specialpedagogiskt stöd i skolan införs ett nytt statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser. Statsbidraget gäller även för fortbildning för sådana insatser.

  • Fler nyanlända elever ska bli behöriga till gymnasieskolan

    Utbildningsminister Gustav Fridolin
    Utbildningsminister Gustav Fridolin Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

    För att fler ska nå kunskapsmålen har regeringen i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur utbildningen för de elever som kommer till Sverige under grundskolans senare år kan stärkas.

särskilda utredaren och nationella samordnaren Jan Sydhoff överlämnar betänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin
Särskilda utredaren och nationella samordnaren Jan Sydhoff överlämnar betänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Förslag till helhetslösning för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning

I dag överlämnades betänkandet ”Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar” (SOU 2016:46) till utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredningen föreslår en helhetslösning av hur stödet till elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning får organiseras och hur insatserna till dessa grupper ska samordnas mellan staten, kommunerna och landstingen.

Illustration: Regeringskansliet

Satsning ska ge fler behöriga lärare inom svenska som andraspråk och sfi

För att möta det stora behovet av behöriga lärare har regeringen beslutat om en ny statsbidragsförordning som ska ge lärare minst 80 procent av lönen vid fortbildning som ger kunskaper inom svenska som andraspråk eller behörighet att undervisa i ämnet eller i sfi. Förordningen träder i kraft den 15 juli 2016.

Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Fler elever i fler skolor

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen för att ge fristående skolor större möjligheter att ta emot elever som har bott i Sverige så kort tid att de inte haft möjlighet att stå i kö. Propositionen är framtagen som en del i överenskommelsen med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om insatser med anledning av flyktingkrisen.

Illustration: Regeringskansliet

Läroplanen får nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmen

Verksamheten i förskoleklassen ska fungera som en bro från förskola till grundskola och fritidshemmen ska vara en del av skoldagen och den pedagogiska verksamheten. För att höja den pedagogiska kvaliteten och öka likvärdigheten i skolan införs nu två särskilda avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmen i respektive läroplan.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 245 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida