Gustav Fridolin

Gustav Fridolin, Utbildningsminister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Alla barn ska få en ärlig chans i skolan. Alla elever ska få den tid och det stöd de behöver av sina lärare. Det kräver att fler får brinna för, och stannar, i läraryrket."

Aktuellt från Gustav Fridolin

  • Regeringen vill samordna öppen förskola med språkinlärning

    Regeringen vill att fler nyanlända barn och barn med utländsk bakgrund ska gå i förskolan. Regeringen vill också att sysselsättningen hos utrikes födda vuxna ska öka. För att kommunerna ska få stöd i att samordna öppen förskola med språkinsatser under föräldraledigheten avser regeringen att ingå en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting.

  • Mer likvärdighet och ökad närvaro i skolan – propositionen lämnas till riksdagen

    Regeringen har tidigare presenterat flera förslag i lagrådsremissen Samling för skolan, som bland annat utgår från Skolkommissionens slutbetänkande. Nu har regeringen fattat beslut om en proposition som innebär att förslagen för en bättre och mer likvärdig skola går vidare till riksdagen.

Pressträff: Utredaren lämnar förslag om attraktiva läraryrken

Måndag den 12 mars överlämnade utredningen Bättre skola genom mer attraktiva lärarprofessioner sitt betänkande till Gustav Fridolin och Anna Ekström.

Tema: Skola

Regeringen har under hela mandatperioden prioriterat stora investeringar i skolan. Målet med satsningarna är en jämlik skola med höga kunskapsresultat. Ett starkt utbildningssystem möjliggör ett livslångt lärande. Under den närmaste tiden presenterar regeringen ett antal nya satsningar på skolan. Läs mer om dem här.

Bättre stöd till nyanlända elever och stärkt kvalitet i förskola och fritidshem

För att fler nyanlända elever som har tagits emot i högstadiet ska bli behöriga till gymnasieskolans nationella program föreslår regeringen ändringar i skollagen. Dessutom vill regeringen att förskolechefer ska benämnas rektorer och fritidspedagoger ska omfattas av legitimationskrav.

Utvecklingen i skolan har vänt – men systemet brister fortfarande

"Med stöd i lag ska vi säkra att alla huvudmän gör det som är möjligt för att bryta segregation, så att det oftare är naturligt både för direktörens och lokalvårdarens barn att gå i samma skolor" skriver Gustav Fridolin i en debattartikel.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 501 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida