Helene Hellmark Knutsson

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

Minister för högre utbildning och forskning

Utbildningsdepartementet

"Kunskap är grunden för en positiv samhällsutveckling och vårt främsta internationella konkurrensmedel. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens - inte med låga löner. "

Aktuellt från Helene Hellmark Knutsson

  • Nytt examenstillstånd till Röda Korsets Högskola

    Regeringen har beslutat att ge Röda Korsets Högskola tillstånd att utfärda kandidatexamen i folkhälsovetenskap med inriktning global hälsa. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tillstyrkt ansökan och regeringen delar UKÄ:s bedömning att Röda Korsets Högskola har de förutsättningar som krävs för att utfärda denna examen.

  • Nya nomineringspersoner för Karolinska institutet ska lämna förslag till fyra nya ledamöter

    Regeringen har utsett seniorprofessorn Göran Bexell och landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård som nomineringspersoner för Karolinska institutet. Deras uppdrag är att lämna förslag till fyra externa ledamöter som ska utses av regeringen i vår.

Illustration: Regeringskansliet

All etikprövning föreslås samlas inom en ny myndighet

Utbildningsdepartementet skickar nu ut förslag om en ny organisation för etikprövning av forskning på remiss. I promemorian föreslås bland annat att de sex regionala etikprövningsnämnderna ska avvecklas. I stället föreslås att etikprövning som avser människor ska samlas inom en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten.

Illustration: Regeringskansliet

Förlängt och utökat uppdrag för regeringens life science-samordnare

Regeringen har i dag beslutat att utöka och förlänga uppdraget för den nationella samordnaren för life science, Anders Lönnberg. Uppdrag förlängs till den 31 januari 2018. Det utökade uppdraget innebär att life science-samordnaren ska delta i arbetet för att få den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA lokaliserad till Sverige.

Illustration: Regeringskansliet

Expertgruppen för oredlighet i forskning utökas med två ledamöter och två ersättare

För att expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden ska kunna hantera det ökade antalet ärenden om forskningsfusk som inkommer från universitet och högskolor har regeringen beslutat om en förordningsändring som innebär att gruppen utökas med två ordinarie ledamöter och två ersättare.

Helene Hellmark Knutsson vid presentationen av forskningspropositionen
I propositionen, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, presenteras regeringens syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv. Foto: Regeringskansliet

Regeringens forskningspolitiska proposition överlämnad till riksdagen

I propositionen, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, presenteras regeringens syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv, med särskilt fokus på satsningar 2017–2020. Viktiga hörnstenar i propositionen är ökade basanslag till universitet och högskolor, satsningar på forskning kopplad till globala samhällsutmaningar, och ökade resurser för att stärka Sveriges innovationsförmåga.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 475 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida