Helene Hellmark Knutsson

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

Minister för högre utbildning och forskning

Utbildningsdepartementet

"Kunskap är grunden för en positiv samhällsutveckling och vårt främsta internationella konkurrensmedel. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens - inte med låga löner. "

Aktuellt från Helene Hellmark Knutsson

Foto: Folio bildbyrå

Samlade budgetinvesteringar inom utbildningsområdet

Investeringar för ökad kvalitet och fler anställda i skolan, fler platser på lärarutbildningarna, stöd till förskolor och skolor som har svåra förutsättningar och ett stärkt kunskapslyft genom en utökad satsning på yrkesvux och lärlingsvux. Det är några av de satsningar på utbildning som regeringen avser att göra utifrån budgetpropositionen för 2017.

en lastbil kör med hjälp av elkraft
Här testas elkraft på väg för tunga transporter. Foto: Region Gävleborg

845 miljoner kronor till en kraftsamling för innovation

Sverige är ett av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga länder. Men konkurrensen hårdnar. Allt fler länder kan erbjuda attraktiva miljöer för globala kunskapsbaserade företag. För att Sverige ska behålla sin framskjutna position som forsknings- och innovationsland krävs fokus på att få ut mer innovation, fler innovativa tillväxtföretag och fler jobb ur de investeringar som staten gör i forskning och utveckling. Detta så att fler svenska innovationer kan komma till nytta och bidra till hållbar tillväxt. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017, 845 miljoner kronor till en kraftsamling för innovation.

Gustav Fridolin och Helen Hellmark Knutsson besöker Rikstens skola
Utbildningsminister Gustav Fridolin och Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, besöker Rikstens skola i Botkyrka. Foto: Klas-Herman Lundgren

Fler vägar till och tillbaka till läraryrket

I den kommande budgetpropositionen föreslår regeringen ett flertal investeringar för att möta lärarbristen, bland annat genom att skapa fler vägar till läraryrket och få lärare att återvända. Regeringen vill även bygga ut lärar- och förskollärarutbildningarna med 3 600 utbildningsplatser och öka antalet lärare i svenska som andraspråk.

Isabella Lövin  och Helen Hellmark Knutsson
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning vid pressträff på KTH. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nya forskningssatsningar ska möta globala samhällsutmaningar

I budgetpropositionen för 2017 avser regeringen att höja anslagen för forskning med syfte att möta prioriterade samhällsutmaningar. Anslagshöjningen kommer ske successivt, vara fullt utbyggd år 2020 och då omfatta 680 miljoner kronor årligen. Senare i höst kommer regeringen att presentera mandatperiodens forskningspolitiska proposition där satsningarna utvecklas ytterligare.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 395 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida