Helene Hellmark Knutsson

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

Minister för högre utbildning och forskning

Utbildningsdepartementet

"Kunskap är grunden för en positiv samhällsutveckling och vårt främsta internationella konkurrensmedel. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens - inte med låga löner. "

Aktuellt från Helene Hellmark Knutsson

  • Högskolans jämställdhet i fokus vid seminarium

    Helene Hellmark Knutsson
    Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

    Fredagen den 14 oktober presenterade Universitetskanslersämbetet sin rapport Kvinnor och män i högskolan vid ett frukostseminarium. Rapporten visar att jämställdheten i högskolan har förbättrats något under de sista tio åren men att könsmönstren i stort består. Helene Hellmark Knutsson inledningstalade och berättade om hur hon och regeringen ser på den här frågan.

Helene Hellmark Knutsson vid regionalt dialogseminarium i Uppsala
Helene Hellmark Knutsson vid regionalt dialogseminarium i Uppsala. Foto: Klas-Herman Lundgren/Regeringskansliet

Helene Hellmark Knutsson anordnade regional dialog om lärarförsörjningen i Uppsala

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, höll i veckan det fjärde regionala dialogseminariet om hur Sverige ska möta behoven av lärare både nu och framöver. Seminariet hölls i Uppsala och samlade ett 50-tal företrädare för kommuner, studentkårer, fackförbund och lärarutbildare. Framöver kommer fler seminarier att anordnas men redan nu har Helene börjat få en bild över hur det ser ut i kommunerna.

Deltagarna vid mötet i Vita huset.
Sverige var ett av de 25 inbjudna länderna som var på plats i Vita huset för att diskutera forskning och klimatpåverkan i Arktis. Foto: U.S. Coast Guard Petty Officer 2nd Class Connie Terrell

Toppmöte i Vita huset om arktisk forskning

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och klimatförändringarna märks allra tydligast i Arktis. Under ledning av Barack Obamas vetenskapliga rådgivare John Holdren har initiativ tagits till ett toppmöte för forskningsministrarna från länder som bedriver arktisk forskning, där Helene Hellmark Knutsson deltog för Sveriges räkning.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning.
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Lärosäten ska starta kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen

Regeringen har gett flera universitet och högskolor i uppdrag att bygga upp nya kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen till apotekare, arkitekt, barnmorska, biomedicinsk analytiker, ekonom, fysioterapeut, ingenjör, psykolog, sjuksköterska, socionom och systemvetare.

Foto: IBL bildbyrå/Folio bildbyrå

2,8 miljarder kronor i höjda anslag till svensk forskning

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. Därför investerar regeringen i att bygga ett modernt kunskapssamhälle med högkvalitativ forskning som stärker närings- och samhällslivet i hela Sverige. I budgetpropositionen föreslår regeringen därför att de årliga anslagen till forskning succesivt höjs med 2 815 miljoner kronor SEK.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 412 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida