Helene Hellmark Knutsson

Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning

Minister för högre utbildning och forskning

Utbildningsdepartementet

"Kunskap är grunden för en positiv samhällsutveckling och vårt främsta internationella konkurrensmedel. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens - inte med låga löner. "

Aktuellt från Helene Hellmark Knutsson

  • Satsning på forskning och ökad kunskap om antibiotikaresistens

    Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens. Syftet är att främja forskning om ny antibiotika och öka kunskapen om hur antibiotikaresistens kan motverkas.

  • Straffskalan för brott mot etikprövningslagen ses över

    Regeringen har beslutat att utvidga och förlänga Utredningen om översyn av etikprövningen. Utredaren får i uppdrag att göra en översyn av straffskalan för brott mot etikprövningslagen samt lämna förslag som förtydligar Centrala etikprövningsnämndens ansvar för tillsyn över lagen.

Helene Hellmark Knutsson vid seminarum om styrningen av universitet och högskolor.
Helene Hellmark Knutsson vid seminarum om styrningen av universitet och högskolor. Foto: Regeringskansliet

Styrningen av universitet och högskolor ses över

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Utredaren ska bland annat föreslå ett nytt styrsystem som är effektivt och ger lärosätena bättre förutsättningar att stödja regeringens målsättning att Sverige ska vara en av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Pam Fredman, professor i neurokemi och nuvarande rektor för Göteborgs universitet, utses till särskild utredare.

Anders Söderholm och Helene Hellmark Knutsson.
Anders Söderholm och Helene Hellmark Knutsson. Foto: Regeringskansliet

Ny generaldirektör för Universitetskanslersämbetet

Regeringen har beslutat att anställa professorn Anders Söderholm som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Anders Söderholm tillträder tjänsten den 1 augusti 2017.

Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet

Hearing om ESS och omgivande kunskaps- och innovationsmiljö

Onsdagen den 26 april bjöd Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, in representanter från forsknings- och högskolesektorn, näringslivet och berörda myndigheter för att diskutera nationella mål för Sveriges satsning på den europeiska spallationskällan (ESS).

Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Skolkommissionen lämnade slutbetänkande

Torsdagen den 20 april lämnade Skolkommissionen sitt slutbetänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Skolkommissionens förslag syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 537 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida