Helene Hellmark Knutsson

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

Minister för högre utbildning och forskning

Utbildningsdepartementet

"Kunskap är grunden för en positiv samhällsutveckling och vårt främsta internationella konkurrensmedel. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens - inte med låga löner. "

Aktuellt från Helene Hellmark Knutsson

  • CSN ska öka återbetalningen av obetalda skulder

    Illustration: Regeringskansliet

    För att öka återbetalningen av studieskulder från utlandsbosatta låntagare har regeringen i dag beslutat att ge Centrala studiestödsnämnden (CSN) i uppdrag att genomföra en kartläggning och analys för att öka kunskapen om orsakerna till uteblivna inbetalningar samt föreslå konkreta åtgärder för att vända utvecklingen.

  • Fler utbildningsplatser och lässatsning för barn

    Foto: Folio bildbyrå

    3 600 nya utbildningsplatser på lärar- och förskollärarutbildningarna och en särskild satsning för att öka läsandet bland barn. Det presenterade statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Gustav Fridolin på en pressträff i dag där även Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, deltog.

Helene Hellmark Knutsson vid dialogseminarium i Stockholm
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, vid dialogseminarium i Stockholm. Foto: Klas-Herman Lundgren/Regeringskansliet

Dialog om lärarförsörjning och samverkan

Regeringen har sedan dag ett arbetat för att vända utvecklingen i svensk skola. Nyckeln för att klara detta är skickliga och engagerade lärare, men Sverige står inför en stor lärarbrist. För att klara den utmaning som lärarbristen skapar i skolan i dag men också för att klara lärarförsörjningen i framtiden behövs ett väl fungerande samarbete mellan lärarutbildare, skolhuvudmän och stat.

Helene Hellmark Knutsson och Kim Holmèn, internationell direktör, Norsk Polarinstitutt.
Helene Hellmark Knutsson och Kim Holmèn, internationell direktör, Norsk Polarinstitutt. Foto: Maria Soläng/Regeringskansliet

Helene Hellmark Knutsson deltog i forskningsexpedition med isbrytaren Oden

Måndag 8 augusti reste Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till norska Svalbard för att vara med när den 18:e forskningsexpeditionen med isbrytaren Oden skulle inledas i Arktis.

Illustration: Regeringskansliet

Fusk på högskoleprovet ska få allvarliga konsekvenser

Att det går att fuska sig till höga resultat på högskoleprovet är djupt orättvist mot dem som skriver provet med ärligt uppsåt. Regeringen har därför beslutat om två ändringar i högskoleförordningen. Ändringarna innebär att den som ertappas stängs av från deltagande i provet under två år och att Universitets- och högskolerådet (UHR) får utökade befogenheter att stävja fusk.

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Systemet med studieavgifter för utländska studenter följs upp

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att kartlägga de studieavgifter som universitet och högskolor tar ut av utländska studenter. Syftet är att få en samlad bild av hur systemet med studieavgifter fungerar.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 374 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida