Helene Hellmark Knutsson

Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning

Minister för högre utbildning och forskning

Utbildningsdepartementet

"Kunskap är grunden för en positiv samhällsutveckling och vårt främsta internationella konkurrensmedel. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens - inte med låga löner. "

Aktuellt från Helene Hellmark Knutsson

 • Utbildningen till specialistsjuksköterska ses över

  Illustration: Regeringskansliet

  Utbildningen till specialistsjuksköterska ska möta behoven i framtidens hälso- och sjukvård. Därför ger regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över utbildningen till specialistsjuksköterska. Utredaren ska också se över frågor som rör barnmorskeutbildningen och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar.

 • Helene Hellmark Knutsson leder högskoledelegation till Kina

  Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson
  Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Den 11-16 juni reser Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till Peking och Shanghai i Kina. Syftet är att lyfta fram Sverige som utbildnings- och forskningsnation och främja internationalisering av högre utbildning och forskning. Ministern kommer tillsammans med den svenska delegationen med representanter från högskolesektorn att ha bilaterala möten med Kinas utbildningsminister Chen Baosheng och Wan Gang, minister för vetenskap och teknologi.

Delbetänkande från Forskningsdatautredningen

Forskningsdatautredningen har överlämnat delbetänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. I delbetänkandet redovisas uppdraget att analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018.

Helene Hellmark Knutsson på rådsmöte i Bryssel 30 maj 2017
- Jag är glad att uppbyggnaden av ESS i Lund fortskrider enligt planen, sade Helene Hellmark Knutsson till EU:s forskningsministrar på rådsmötet i Bryssel 30 maj. På bilden Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning tillsammans med EU-kommissionären Elżbieta Bieńkowska. Foto: Europeiska unionens råd

Fri rörlighet och forskning i fokus på EU-möte

Rådet för konkurrenskraft nådde överenskommelser som ska leda till ökad rörlighet i EU. Sverige informerade dessutom EU:s forskningsministrar om arbetet med European Spallation Source (ESS) i Lund på rådsmötet i Bryssel 29-30 maj.

Illustration: Regeringskansliet

Satsning på forskning och ökad kunskap om antibiotikaresistens

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens. Syftet är att främja forskning om ny antibiotika och öka kunskapen om hur antibiotikaresistens kan motverkas.

Helene Hellmark Knutsson vid seminarum om styrningen av universitet och högskolor.
Helene Hellmark Knutsson vid seminarum om styrningen av universitet och högskolor. Foto: Regeringskansliet

Styrningen av universitet och högskolor ses över

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Utredaren ska bland annat föreslå ett nytt styrsystem som är effektivt och ger lärosätena bättre förutsättningar att stödja regeringens målsättning att Sverige ska vara en av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Pam Fredman, professor i neurokemi och nuvarande rektor för Göteborgs universitet, utses till särskild utredare.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 560 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida