Statssekreterare hos Helene Hellmark Knutsson

Karin Röding är statssekreterare åt Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Ladda ner:

Foto på statssekreterare Karin Röding
Statssekreterare Karin Röding Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Cv Karin Röding

Ansvarsområde

  • Högre utbildning
  • Forskning

Personligt

Född i Malmö 1955. Bor på Kungsholmen, Stockholm

Utbildning

2005
Medicine doktorsexamen, Karolinska institutet

2001
Licentiatexamen i medicinsk pedagogik, Karolinska institutet

1993
Master of Political Science, Lunds universitet

1993
Specialist i endodonti, Karonlinska institutet m.m.

1981
Tandläkarexamen, Karolinska institutet

Befattningar och uppdrag

2016–
Statssekreterare, Utbildningsdepartementet

2013–2016
Ledamot av Vinnovas styrelse

2013–2016
Medlem av Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU)

2013–2016
Ledamot och vice ordförande i Universitets- och högskolerådets (UHR:s) styrelse

2012–2016
Ledamot av Arbetsgivarverkets styrelse

2011–2016
Rektor, Mälardalens högskola

2009–2016
Ledamot av Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitets (NTNU) styrelse

2007–2011
Universitetsdirektör, Karolinska institutet

2006–2007
Universitetsdirektör, Uppsala universitet

1999–2006
Departementsråd, chef för universitets- och högskoleenheten, Utbildningsdepartementet

1997–1999
Avdelningschef, Utbildnings- och studentavdelningen, Karolinska institutet

1996–1999
Avdelningsdirektör, Karolinska institutet

1991–1996
Director, Baltic Dental Programme, Karolinska institutet

1985–1996
Studierektor, tandläkarprogrammet, Karolinska institutet

1981–1996
Assistenttandläkare och högskoleadjunkt, Karolinska institutet